Posts

Posts uit mei, 2018 tonen

Sacramentsprocessie in Rijsel

Afbeelding
Van harte welkom op de Sacramentsprocessie van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in het centrum van Rijsel. Vertrek is voorzien om 17u in de kerk van Saint-Etienne , rue de l’hôpital militaire. Parkeren kan in de nabijgelegen parking Rihour-Printemps .

Preek van Pinksteren

Afbeelding
In het Oude Testament was het Pinksterfeest een feest van dankzegging voor de rijkelijke oogst. Daarnaast herdacht het Joodse Pinksteren ook de aankondiging van de Joodse Wet en de Tien Geboden op de Sinaïberg.  Het Nieuwe Testament neemt dit feest over, vijftig dagen na Pasen. We vieren dan de komst van de Heilige Geest die aan de Kerk zijn overvloedige oogst biedt en zeggen dank voor de nieuwe, innerlijke en geestelijke wet die in ons hart gegrift staat en niet in steen. In het cenakel (de zaal waar het Laatste Avondmaal plaatsvond) ontvangen de apostelen en de Heilige Maagd de Parakleet (“de Trooster”, de Heilige Geest) in de vorm van vuurtongen. Op dat moment beginnen ze te spreken.  En wanneer ze spreken, dan spreekt de Kerk, want het komt niet van henzelf, maar het is de Heilige Geest die het hen toelaat en de juiste woorden op hun lippen legt. Onze Lieve Heer had eerder al aangekondigd: ”Dan zal Ik de Vader bidden, en Hij zal u een andere Helper geven, om bij u te b

Foto's van de bedevaart

Afbeelding
Onder een stralende hemel zijn we afgelopen zondag op bedevaart getrokken naar Dadizele. Dank aan alle deelnemers, en vooral aan Onze Lieve Vrouw! de heilige Mis in de Sint-Franciscuskerk in Menen enkele trouwe fans van  het mama-koor picknick in het Serge Berten-park in Menen

Preek van het Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
Het bloed is het leven. Wanneer er geen leven meer is, dan is er ook geen bloed meer. Wanneer mensen uit zuidelijke streken energiek met ons praten, dan zien we het bloed stijgen naar hun wangen en voorhoofd. Het bloed bevindt zich overal in ons lichaam en als we er wat verliezen, moeten we vlug drinken om nieuw bloed aan te maken. Iemands leven nemen is ook iemands bloed nemen. Iemands voorouders of afstammelingen beledigen is ook het bloed van die persoon beledigen. Wanneer God aan Kaïn vraagt wat hij met zijn broer gedaan heeft, dan zegt God ook dat Hij het bloed van zijn broer heeft horen schreeuwen. Het bloed is zo belangrijk dat het, op een ingebeelde manier, ook een stem heeft. Bloed betekent ook energie en kracht. Onze heidense voorouders bezegelden dan ook hun plechtigste eden met bloed. De prijs van het bloed toonde de waarde van de gedane eed.  EPISTEL Hebr. 9: 11-15 Broeders,  Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekomst. En door een