Posts

Posts uit november, 2018 tonen

Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november tot 8 december)

Afbeelding
Op zaterdag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op vrijdag 30 november. GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS  Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus  30 november - 8 december  1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen" 2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen GEBED O Maria, allerzuiverste Maagd,  Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren,  waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen,  sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven,  dat hun harten mogen branden van ware liefde. Leid de echtparen,  geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid,  geef aan de priesters en religieuzen  dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat, 

Preek van de 26ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Er was eens een man geboren zonder geduld… rond hem, tal van virtuele en echte relaties waarop hij een beroep deed om zijn vragen te beantwoorden, of aan zijn noden en behoeftes te voldoen. Hij moest altijd meteen een antwoord hebben of zijn zin krijgen… u snapt wel dat hij zo ongeduldig was dat hij niet kon wachten. Maar als deze man eens goed rondom zich had gekeken, en de ononderbroken stroom van berichten en bezigheden achter zich had gelaten, dan zou hij een dorre, lege woestijn gezien hebben. Een woestijn vol onafgewerkte projecten… vervreemd van zijn familie die hem verlaten had uit angst voor zijn driftbuien en zijn ongeduldige verwijten. Maar ook een leeg hart, want hij had al lang opgegeven om het te bekeren en te veranderen, aangezien hij niet kon aanvaarden dat er heel wat werk aan de winkel was om daar langzamerhand toe te komen. EPISTEL  1 Tes 1:2-10 Dierbaren, steeds danken we God voor u allen, zo dikwijls we u herdenken in onze gebeden. Zonder ophouden toch

Driekoningen-bijeenkomst 6 januari 2019

Afbeelding
Op zondag 6 januari 2019, Hoogfeest van Driekoningen, is er na de heilige Mis  een conferentie en maaltijd. Plaats van afspraak: Bevrijdingsplein 11, 8930 Menen , op 15 minuten rijden van de basiliek. Parkeren is mogelijk op het plein (onbeperkt op zondag).     11:15  ontvangst     11:30  conferentie over het Instituut Christus Koning en Hogepriester door kanunnik de Martin                 afzonderlijk programma voor de kinderen     12:30  maaltijd (eigen picknick), gevolgd door driekoningentaart* Graag inschrijven voor vrijdag 28 december, via dit inschrijvingsformulier of 0473 94 57 54. Van harte welkom! *laat weten als u eventueel een driekoningentaart kunt meebrengen. We bevestigen dan in functie van het aantal deelnemers.