Posts

Posts uit januari, 2020 weergeven

Vastenbezinning voor gezinnen - zaterdag 29 februari 2020

Afbeelding
Van harte welkom op zaterdag 29 februari 2020 voor de vasten-recollectie van de gezinsgroep Domus Christiani . Deze dag gaat door in Kortemark, in het klooster van de Zusters van Liefde. Op het programma: - Heilige Mis (buitengewone vorm) - 2 conferenties gegeven door onze proost & programma voor de kinderen - stille tijd en biechtgelegenheid - tijd voor ontmoeting We sluiten af om 16u met het Lof. Er is een warm middagmaal voorzien ter plaatse. Voor de praktische organisatie (maaltijd en kinderprogramma), graag inschrijven voor 20 februari ( contact ). Wie er vorig jaar niet bij was: geef ook de leeftijden van de kinderen mee.

Preek van de 2de zondag na Driekoningen (19 januari 2020)

Afbeelding
We zijn terug bij het groen. In de gewone tijd, de tijd door het jaar, zoals we nu al enkele decennia horen, in een even gewone liturgie... Wat een vergissing! Want we zitten nog steeds in de kerstcyclus, en dat is tot aan septuagesima. Zie de kerstcyclus als een grandioos drama in drie handelingen, dat tot doel heeft om de Incarnatie van het Woord en onze eigen heiliging op drie verschillende manieren te manifesteren. Het eerste deel van deze cyclus ontwikkelt zich tijdens de vier weken van de advent. Het onthult ons, door middel van profetische figuren en woorden, het grote dogma van een door God geschapen mens en bereidt ons voor op deelname aan dit grote mysterie. Het tweede deel omvat, met de Kersttijd, alle mysteries van Jezus' kindertijd. Zoals de heilige Johannes zegt, doet het ons "zien met onze ogen en aanraken met onze handen het Woord van het leven dat zich in de schoot van de Vader bevond en dat aan ons verscheen, zodat we in gemeenschap met de Vader en me

Preek voor het Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus (5 januari 2020)

Afbeelding
Aangezien het morgen het feest van Driekoningen is, stel ik voor om wat voorsprong te nemen.  Op een mooie dag zagen de Heilige Jozef en de Heilige Maagd een weelderige stoet aankomen. Het was het hele Oosten dat zich bewoog en op zijn knieën viel voor het pasgeboren kindje in de kribbe. Gaspard, Melchior en Balthasar, wijze en geleerde koningen, brachten goud, wierook en mirre mee. Goud voor de koning der koningen, wierook voor de ene ware God, en mirre voor de man die gebukt gaat onder het lijden, die Jezus zal zijn met zijn passie.  Kunnen we vandaag niet, op onze beurt, iets aan de voeten van Jezus leggen? Laten we nog eens kijken naar hun geschenken, die zo kostbaar lijken, geschenken die een koning waardig zijn. Waarom zien we er ook niet de onderwerping in van deze heidenen aan hun nieuwe koning, waardoor ze hun wapens en zonden aan zijn voeten leggen? EPISTEL  Hand 4:8-12 In die dagen sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk,

Maria-Lichtmis: pannenkoekenbak

Afbeelding
Op zondag 2 februari bent u van harte welkom na de mis op onze pannenkoekenbak ter gelegenheid van Maria-Lichtmis. 11u30 onderricht door de kanunnik & activiteit voor de kinderen 12u30 pannenkoeken Einde voorzien rond 15u Plaats: Bevrijdingsplein 11, Menen . Wegbeschrijving vanaf de basiliek (ongeveer 10 min.): - volg vanuit Dadizele de N32 richting Menen - aan de lichten rechts afslaan naar de Bruggestraat (centrum volgen) - Bruggestraat volgen tot aan de lichten, rechts afslaan naar de Wahistraat - Wahistraat volgen, het Bevrijdingsplein bevindt zich net na het station.  Op zondag kunt u er parkeren zonder parkeerschijf.     Inschrijven via  contact   of 0473 94 57 54.