Posts

zaterdag 2 februari: opendeurdag Ecole Notre Dame de Fatima

Afbeelding
Op zaterdag 2 februari 2019 is er opendeurdag in de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'Armentières (Frankrijk), net over de grens met West-Vlaanderen (zie dit eerder bericht).

Deze foldervat de werking van de school goed samen.

Kent u mensen in het zuiden van West-Vlaanderen die op zoek zijn naar goed onderwijs, authentiek Christelijk, kleinschalig waardoor een goede begeleiding van de leerlingen mogelijk is, in een familiale sfeer? Bezorg hen deze uitnodiging!

Bij vragen kunt u ook bij ons terecht (contact).


Heilige Missen op Kerstmis

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de H. Missen opgedragen door het Instituut Christus Koning en Hogepriester op Kerstmis:

Middernachtmisin de kerk van St. Étienne, Rijsel:
  23:00 Wake   24:00 Plechtige Middernachtmis
Dageraadsmis:
  8:30 in de kapel van de school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle
Dagmis van Kerstmis:
10:00 in de kerk van St. Étienne, Rijsel
  10:30 in de kapel van de school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle
Vespers en Lof:
  17:30 in de kapel van de school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle

We wensen u van harte een zalig Kerstmis!

Preek van de 3de zondag van de Advent

Afbeelding
Het Hebreeuwse volk is al zo lang in slavernij dat ze zich zelfs niet meer kunnen herinneren dat ze ooit vrij waren. Ze vertellen elkaar wel oude verhalen, maar op den duur hebben die bijna geen betekenis meer. Niettemin leven ze en sterven ze al meer dan 400 jaar met een sprankeltje hoop. God heeft hen namelijk beloofd dat er een einde aan de slavernij zou komen.
Hun gemoedstoestand verandert bij de komst van Mozes. Mozes, de prins die Egypte was ontvlucht, is teruggekeerd om zich over Gods volk te ontfermen. Een prins van het koninklijk hof eist van de farao de vrijheid voor 600.000 Joodse slaven. Dat is op zich al verbazingwekkend. Daarenboven beweert hij Hebreeër te zijn en dat God hem gestuurd heeft. Ofwel is hij gek, ofwel staan er serieuze dingen te gebeuren. Het volk gaat ervan dromen.
EPISTEL Fil 4:4-7

Dierbaren, verblijdt u altijd in den Heer; ik herhaal het: Verblijdt u! Laat alle mensen uw minzaamheid zien. De Heer is nabij; maakt u over niets bezorgd, doch maakt aan God al…

Preek van de 1ste Zondag van de Advent

Afbeelding
Wat staat er ons te wachten na dit leven? Als we ons inspannen om eerlijke, menslievende, aangename mensen te zijn, wat zullen we dan aan de overkant vinden? Dit is wat een bij ons veelvoorkomende religie aanbiedt: als gezelschap, veel vrouwen. En als landschap, een vruchtbaar land met stromen van water, wijn, melk en honing. Als kers op de taart zijn er allerlei fruitsoorten ter beschikking. Een andere religie die aan volgelingen wint, het neopaganisme biedt ons een paradijs met oneindige veldslagen, erg lange maaltijden en eveneens heel wat vrouwen. Zo kunnen we alle valse godsdiensten overlopen en steeds ongeveer hetzelfde aantreffen. Wat wordt daarmee bedoeld? Een paradijs waar er helemaal niets bovennatuurlijks te vinden is. Een eeuwigheid van alle zinnelijke geneugten die we maar willen. Een paradijs waar de dieren even gelukkig zijn als de mens. Een tweede vaststelling? Vrouwen hebben geen recht op het paradijs. Dat is nu eenmaal zo niet voorzien.

EPISTEL Rom 13:11-14a

Dierbaren…

Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november tot 8 december)

Afbeelding
Op zaterdag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op vrijdag 30 november.

GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 
Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus 
30 november - 8 december 

1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen"

2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen

GEBED
O Maria, allerzuiverste Maagd, 
Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren, 
waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen, 
sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven, 
dat hun harten mogen branden van ware liefde.
Leid de echtparen, 
geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid, 
geef aan de priesters en religieuzen 
dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat, 
aan Jezus geofferd voor het heil van de zielen.
V…

Preek van de 26ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Er was eens een man geboren zonder geduld… rond hem, tal van virtuele en echte relaties waarop hij een beroep deed om zijn vragen te beantwoorden, of aan zijn noden en behoeftes te voldoen. Hij moest altijd meteen een antwoord hebben of zijn zin krijgen… u snapt wel dat hij zo ongeduldig was dat hij niet kon wachten. Maar als deze man eens goed rondom zich had gekeken, en de ononderbroken stroom van berichten en bezigheden achter zich had gelaten, dan zou hij een dorre, lege woestijn gezien hebben. Een woestijn vol onafgewerkte projecten… vervreemd van zijn familie die hem verlaten had uit angst voor zijn driftbuien en zijn ongeduldige verwijten. Maar ook een leeg hart, want hij had al lang opgegeven om het te bekeren en te veranderen, aangezien hij niet kon aanvaarden dat er heel wat werk aan de winkel was om daar langzamerhand toe te komen.
EPISTEL 1 Tes 1:2-10

Dierbaren, steeds danken we God voor u allen, zo dikwijls we u herdenken in onze gebeden. Zonder ophouden toch zijn we voor …

Driekoningen-bijeenkomst 6 januari 2019

Afbeelding
Op zondag 6 januari 2019, Hoogfeest van Driekoningen, is er na deheilige Mis een conferentie en maaltijd.

Plaats van afspraak: Bevrijdingsplein 11, 8930 Menen, op 15 minuten rijden van de basiliek. Parkeren is mogelijk op het plein (onbeperkt op zondag).

    11:15  ontvangst

    11:30  conferentie over het Instituut Christus Koning en Hogepriester door kanunnik de Martin
                afzonderlijk programma voor de kinderen

    12:30  maaltijd (eigen picknick), gevolgd door driekoningentaart*
Graag inschrijven voor vrijdag 28 december, via dit inschrijvingsformulier of 0473 94 57 54.

Van harte welkom!

*laat weten als u eventueel een driekoningentaart kunt meebrengen. We bevestigen dan in functie van het aantal deelnemers.