Posts

Tridentijnse Mis in bisdom Brugge

Zoals eerder aangekondigd kan de tridentijnse Mis niet langer doorgaan in Dadizele. De maandelijkse Mis in Brugge kan wel verder plaatsvinden. Vanaf januari 2022 wordt deze Mis elke laatste zondag van de maand om 10u30 opgedragen in de benedenkapel van de H. Bloedbasiliek op de Burg in Brugge . We verwijzen graag naar de weblog van de tridentijnse Mis in Brugge voor meer informatie. Deze weblog zal niet langer actief zijn. Bereikbaarheid van de H. Bloedbasiliek: - openbaar vervoer: neem vanaf het station de bus tot aan de halte Grote Markt - met de wagen: de dichtstbijzijnde ondergrondse parkings zijn Pandreitje en Biekorf . Contact:   e-mail: tridentijnsemis@gmail.com weblog:  https://tridentijnsemis.blogspot.com Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/tridentijnsemis

Tridentijnse Mis niet langer mogelijk in Dadizele... maar oplossing in de maak

De kanunniken van het Instituut Christus Koning zijn niet langer in de mogelijkheid om de heilige mis in de buitengewone vorm op te dragen in Dadizele: hun apostolaat in Rijsel en Armentiers vraagt hun volledige beschikbaarheid, en ook het komende jaar kunnen ze niet op een extra priester rekenen. We zijn dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren.  Vanwege de nieuwe richtlijnen in het motu proprio Traditionis Custodes is het voor het bisdom niet langer opportuun om de tridentijnse mis te laten doorgaan in de basiliek van Dadizele aangezien het een parochiekerk is.  We zoeken in nauw overleg met het bisdom een oplossing: dus zowel een priester als een geschikte kerk.  Bevraging Na een eerste gesprek met het bisdom denken we aan een mis op zondagmorgen in Brugge. Die zou dan ter vervanging komen van de huidige missen (Dadizele, en de mis van 17u30 in Brugge). We willen graag een beter beeld krijgen van de verwachtingen van de geïnteresseerde gelovigen via deze vragenlijst:  https://form

Gezinsgroep Domus Christiani

Afbeelding
De   gezinsgroep van Domus Christiani   komt maandelijks samen vanaf 17 september. Dit jaar verdiepen we ons in het thema "Huwelijk: verbintenis en vruchtbaarheid". Als u mogelijk geïnteresseerde gezinnen kent: breng hen zeker op de hoogte.  Wie wil kennismaken is van harte welkom om aan een avond deel te nemen. Graag hiervoor contact opnemen met  Joris en Ilse Daems . 

Preek voor de plechtigheid van het Allerheiligste Sacrament (zondag 6 juni 2021)

Afbeelding
Het beroemdste van de eucharistische wonderen is ongetwijfeld dat van Lanciano, een klein stadje in Italië, op enkele kilometers van de Adriatische Zee. Dit wonder vond plaats in het begin van de 7de eeuw. Een verslag is aan ons overgeleverd: "Een monnik, wijs in de dingen van de wereld maar minder in de dingen van het geloof, had het moeilijk met zijn beleving van de werkelijke aanwezigheid van Onze Heer Jezus Christus in de Eucharistie. Hij bad voortdurend om verlichting van zijn twijfels. Zijn martelaarschap was zeer pijnlijk en hij leed dagelijks onder de routine van zijn priesterschap. De Goddelijke genade heeft hem niet in de steek gelaten. Tenslotte begon hij op een morgen, tijdens de viering van de mis, onderhevig aan een grote aanval van twijfel, de Consecratie voor de bewoners van een nabijgelegen dorp. Plotseling, na de Consecratie van het Brood en de Wijn, deed wat hij op het altaar zag zijn handen beven. Hij bleef even staan, met zijn rug naar de gelovigen toe, voor w

Zondag 6 juni: tridentijnse mis in Dadizele (Rosarium) om 9u30

Afbeelding
De volgende tridentijnse mis zal doorgaan op zondag 6 juni (2de zondag na Pinksteren - Plechtigheid van het Allerheiligste Sacrament),  om 9u30 aan het buitenaltaar in het Rosarium naast de basiliek van Dadizele .  Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 50 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). U kunt zich  hier inschrijven .  Van harte welkom!

Preek voor de Plechtigheid van het Heilig Bloed (zondag 2 mei 2021)

Afbeelding
Het feest van het Bloed van Jezus is vrij recent. Evenals dat van het Heilig Hart is het in de loop der eeuwen ontstaan als gevolg van de groeiende liefde van de mensen voor het lijden van Onze Lieve Heer en de meditatie van zijn lijden. Wat zijn de beelden die tot ons spreken over dit vergieten van bloed, symbool van onze verlossing? 1. Drie figuratieve beelden. a) De Kerk voert ons terug naar de wieg van de mensheid. Kaïn en Abel brengen elk een offer. Het offer van Abel is God welgevallig, maar dat van Kaïn niet. Dit was de oorsprong van de zonde van jaloezie en uiteindelijk van broedermoord. De aarde dronk Abels bloed. Maar het bloed schreeuwde om wraak tegen de moordenaar. Het is een beeld van het bloed van Christus, die op Golgotha niet om wraak maar om verlossing roept. EPISTEL  Hebr. 9: 11-15 Broeders,  Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekomst. En door een grotere en volmaaktere tabernakeltent – niet met handen gemaakt en niet van deze schepping – is

Zondag 2 mei: tridentijnse mis in Menen (inschrijven niet meer mogelijk)

De volgende Tridentijnse Mis zal doorgaan op  zondag 2 mei ( Feest van het Heilig Bloed, bisdom Brugge) om 10u in de Sint Jozefkerk in Menen ( Sint Jozefplein, Menen ). Celebrant is kanunnik Adrien Mesureur ICRSP. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 15 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). Om die reden moeten we met  inschrijvingen  werken. U kunt zich  hier inschrijven .