Posts

Preek van de 6de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Heilige Filippus Neri kreeg met een probleem te maken. Er kwamen geregeld mensen naar de Mis om de communie te ontvangen om meteen daarna te vertrekken. De Heilige Filippus Neri dacht na over een manier om dat te stoppen. Hij besloot om koorknapen met aangestoken kaarsen aan de kerkpoort te zetten. Wanneer die mensen meteen na de communie vertrokken, volgden de koorknapen hen een tijdje met hun brandende kaars. Verveeld vroegen ze hen: “Maar waarom volgen jullie ons toch?”. De knapen antwoordden: “We volgen jullie niet, maar onze Lieve Heer die jullie meedragen”. Net zoals de godslamp voor het tabernakel, kondigden ze dus aan voorbijgangers de aanwezigheid van God aan.
Ook al is het waar dat we dit probleem hier niet kennen, het kan best wel voorkomen dat we weggaan zonder dank te zeggen aan God. Nochtans lazen we vandaag het volgende: “Toen beval Hij de schare, zich neer te zetten op de grond. Hij nam de zeven broden, sprak een dankzegging uit, brak ze, en gaf ze aan zijn leerlin…

Zondag 1 juli

Zondag 1 juli gaat de laatste latijnse mis door voor de zomervakantie. Zoals gewoonlijk om 9u30 aan het Sacramentsaltaar van de basiliek. Van harte welkom!

Op 15 juli en in augustus zal er geen latijnse mis zijn in Dadizele, vanaf september terug elke 1ste en 3de zondag van de maand.

Hier vindt u de misuren van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Rijsel en Armentiers-Kapelle. De latijnse mis in Brugge is zoals steeds om 17u30 in de H. Bloedbasiliek, ook tijdens de zomermaanden.

Preek van de 4de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Enkele jaren geleden verliet Paus Benedictus XVI ons met deze woorden: “Ik heb altijd geweten dat de Heer ook in deze boot (de Kerk) was. Ik heb altijd geweten dat het schip van de Kerk niet van mij is, dat die niet van ons is, maar dat hij van Hem is en Hij hem niet zal laten zinken. Hij is het die stuurt." 

Waarom zei de Paus dat? Zeker omdat, van buitenaf bekeken, deze boot soms een wat armzalige uitstraling heeft. Om bang van te worden. 

Het is inderdaad moeilijk te begrijpen dat een Kerk, waarvan de oprichter sterft, veroordeeld tot het kruis door zijn eigen volk, en die pleit voor een leven in onthechting, kan overleven. Ook zien we moeilijk in hoe een instelling die enkel uit zwakke mensen en zondaars bestaat, vrucht kan dragen. Waarom dan? Omdat deze boot, die de Kerk is, de beste garantie van de wereld heeft: Zij is opgericht door Onze Lieve Heer. Haar bestaan is zeker voor alle eeuwigheid. Wat er ook gebeurt, Ze is gemaakt om alles te weerstaan. 
EPISTEL Rom. 8: 18-23

DIERB…

17 juni 2018: schoolfeest "Ecole Notre Dame de Fatima"

Afbeelding
Op zondag 17 juni gaat het jaarlijkse schoolfeest door van de katholieke school "Notre Dame de Fatima" in La Chapelle d'Armentières, net over de Franse grens met Zuid-West-Vlaanderen. Sinds 1998 is deze school toevertrouwd aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester en telt nu een goede honderd leerlingen, van de 1ste kleuterklas ("petite section") tot wat bij ons het eerste middelbaar is ("cinquième").
De school biedt kwaliteitsvol onderwijs en een goede christelijke opvoeding in de geest van de heilige Franciscus van Sales en Don Bosco, onder het motto van het Instituut Christus Koning: "Leef de Waarheid in Liefde".
De christelijke opvoeding is meer dan een wekelijks uurtje catechese. Het geloof wordt op een doorleefde en positieve manier doorgegeven: niet alleen de aanwezigheid van de priesters is hierbij van belang, de leerkrachten werken vanuit dezelfde inspiratie. Zo begint de dag met een gebed en een woordje van één van de prie…

Preek van de 2de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Velen zijn geroepen om naar de hemel te gaan, maar niet iedereen heeft op dezelfde manier geantwoord. Dat is een mooie manier om te zeggen dat de hel niet leeg is, dat het onze eigen schuld is als we daar terechtkomen, en dat het niet alleen anderen kan overkomen.
De parabel van vandaag was in de eerste plaats voor de joden bedoeld. Maar hoe? Een rijk man kondigt een feestmaal aan. Dat is God de Vader. Het grote feestmaal is het delen van wat God ons wil bieden. De apostelen hebben meteen na Pinksteren begrepen dat dit grote feestmaal gewoon Jezus Christus zelf is. Om ons te redden, heeft God ons Zijn Zoon gezonden opdat we aan Zijn lichaam deel zouden hebben, namelijk de Eucharistie. Hij heeft velen uitgenodigd voor dit feestmaal van eeuwige zachtheid. Ja, wel heel Israël was uitgenodigd. Wanneer “alles klaar is” en de tijd rijp is, worden dienaars uitgezonden om de plaats en de datum van de afspraak bekend te maken. (Kaartjes sturen was wellicht niet zo populair in die tijd). Die di…

Sacramentsprocessie in Rijsel

Afbeelding
Van harte welkom op de Sacramentsprocessie van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in het centrum van Rijsel. Vertrek is voorzien om 17u in de kerk van Saint-Etienne, rue de l’hôpital militaire.
Parkeren kan in de nabijgelegen parking Rihour-Printemps.


Preek van Pinksteren

Afbeelding
In het Oude Testament was het Pinksterfeest een feest van dankzegging voor de rijkelijke oogst. Daarnaast herdacht het Joodse Pinksteren ook de aankondiging van de Joodse Wet en de Tien Geboden op de Sinaïberg. 
Het Nieuwe Testament neemt dit feest over, vijftig dagen na Pasen. We vieren dan de komst van de Heilige Geest die aan de Kerk zijn overvloedige oogst biedt en zeggen dank voor de nieuwe, innerlijke en geestelijke wet die in ons hart gegrift staat en niet in steen. In het cenakel (de zaal waar het Laatste Avondmaal plaatsvond) ontvangen de apostelen en de Heilige Maagd de Parakleet (“de Trooster”, de Heilige Geest) in de vorm van vuurtongen. Op dat moment beginnen ze te spreken. 
En wanneer ze spreken, dan spreekt de Kerk, want het komt niet van henzelf, maar het is de Heilige Geest die het hen toelaat en de juiste woorden op hun lippen legt. Onze Lieve Heer had eerder al aangekondigd: ”Dan zal Ik de Vader bidden, en Hij zal u een andere Helper geven, om bij u te blijven voor…