Posts

Dankwoord van kanunnik de Martin

Afbeelding
Beste vrienden,
Als God roept, moet je antwoorden, er is geen andere keuze. Er is geen andere keuze, als je tenminste naar de hemel wil gaan en degenen die je liefhebt, ook daarheen wil leiden.
Gods wil is altijd mooi, altijd prachtig, en altijd het meest geschikte, meest gelukkige voor ons. En toch betekent dit zeker niet dat het gemakkelijk is. De grootste helden kunnen hebben geaarzeld om de mooiste en nobelste dingen te bereiken. En toch zijn we steeds blij dat we het hebben gedaan.
Gods wil is het dat uw dienaar alles achterlaat om voor andere zielen te gaan zorgen. Om zijn land te verlaten, om de zielen die hij kent en liefheeft te verlaten, om zijn leerlingen te verlaten. En om ergens anders opnieuw te beginnen, in een ander volk en in een andere taal.
En toch is dit niets anders dan het gevolg van een gebed. Als de priester God vraagt om hem te bevrijden van alles wat niet God zelf is, dan luistert God goed naar ons gebed, ondanks ons, en geeft ons de middelen om ons te bevri…

Afscheid van kanunnik de Martin: zondag 15 september in La Chapelle d'Armentières

Afbeelding
Kanunnik de Martin kreeg eind augustus tijdens het generaal kapittel van het Instituut Christus Koning een nieuwe benoeming: na 5 jaar inzet voor het apostolaat van het Instituut Christus Koning in Noord-Frankrijk, en sinds 2017 ook in Dadizele, vertrekt hij naarFirenze. Op zondag 15 september zal hij de Hoogmis van 10u30 opdragen in de kapel van de school van het Instituut in La Chapelle d'Armentières, uit dank voor de afgelopen jaren.

De mis van 15 september, die aanvankelijk voorzien was in Geluwe, gaat niet door. Op zondag 6 oktober mogen we kanunnik Adrien Mesureur verwelkomen in Dadizele: hij zal voortaan de 1ste en 3de zondag de Mis van 9u30 opdragen.


zondag 15 september 2019 om 10:30
dankmis opgedragen door kanunnik de Martin 
Na de mis is iedereen uitgenodigd voor een picknick in de tuin van de school (zelf te voorzien), 
gevolgd door de vespers en Te Deum om 17:30.
Adres:  Ecole Notre Dame de Fatima 201 chemin de la Patinerie 59930 La Chapelle d'Armentières
(google)

We…

Preek van de 12de Zondag na Pinksteren

Afbeelding
We bevinden ons voor een man die op de grond ligt, gepijnigd en vernederd. Hij is al zijn geld kwijt en heeft zijn kracht, en zijn waardigheid verloren. De voorbijgangers zien hem in de meest absolute ellende. Toch toont Onze Lieve Heer in het Evangelie deze man niet als onze naaste. Neen. De Farizeeër stelde hem de vraag als volgt: „Wie is dan mijn naaste?” maar Onze Lieve Heer draait de vraag om: „Van wie ben ik de naaste?” Het antwoord is dat de Barmhartige Samaritaan de naaste is van deze man. Waarom heeft Onze Lieve Heer geantwoord door de vraag om te draaien? Daar is een simpele reden voor. Dat komt omdat in dit Evangelie, Onze Lieve Heer de aandacht op ons wil richten, op onze houding, op onze naastenliefde. De halfdode man is een teken dat de Heer ons geeft om ons opnieuw duidelijk te maken dat als het over naastenliefde gaat, de bal steeds in ons kamp ligt.

Laten we dat even van dichterbij bekijken. De grote meesters van het geestelijk leven herinneren ons eraan waarin onze …

Welkom terug!

Afbeelding
UPDATE (31/08/2019): de mis van 15 september gaat niet door. U bent van harte uitgenodigd voor de dankmis bij het afscheid van kanunnik de Martin om 10:30 in de kapel van Notre Dame de Fatima: 201 Chemin de la Patinerie, La Chapelle-d'Armentières (F). Vanaf oktober zal kanunnik Adrien Mesureur ICRSP de eerste en derde zondag van de maand de Tridentijnse Mis opdragen in Dadizele.

Vanaf zondag 1 september 2019 wordt opnieuw iedere eerste en derde zondag een Tridentijnse Mis opgedragen in de Basiliek van Dadizele, zie de kalender van deze weblog. 


Dit is een goede gelegenheid om uw hulp te vragen. In de eerste plaats uw gebed en aanwezigheid, waarvoor we u van harte willen danken. Bij deze een warme oproep voor: zangers (m/v) om het koortje te versterken.jongens en mannen die de mis willen dienen. Voor opleiding wordt gezorgd.vertalers: kanunnik de Martin leert Nederlands, maar kan zijn preken nog niet rechtstreeks in onze taal schrijven. Deze worden daarom vertaald vanuit het Frans. A…

Preek voor Drievuldigheidszondag

Afbeelding
Op een dag liep er een heilige bisschop langs het strand. Hij had deze rustige plek gekozen omdat hij in zijn gedachten was opgegaan en een mysterie wilde begrijpen: het mysterie van de Drie-eenheid.
Plotseling zag hij een kind dat druk bezig was, en voortdurend van het strand naar de zee ging en terug: dit kind had een kleine put in het zand gegraven en haalde constant water met een schelp om het in zijn put te gieten.

De bezigheid van het kind intrigeert de bisschop en hij vraagt:

- Wat doe je hier, kleintje?

- Ik wil al het water uit de zee in mijn put doen.

- Maar, mijn kleintje, dat is niet mogelijk! zegt de heilige. De zee is te groot, en je vijver is te klein!

- “Dat klopt," zei het kind. Maar ik zal al het water uit de zee in mijn put hebben gedaan, voordat je het mysterie van de Heilige Drie-eenheid hebt begrepen.
EPISTEL  Rom 11:33-36

O afgrond van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn toch zijn raadsbesluiten, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! "Wie…

Zondag 16 juni

Afbeelding
Zondag 16 juni gaat de laatste Latijnse Mis door voor de zomervakantie, opnieuw om 9u30 in de basiliek van Dadizele. Van harte welkom!

In juli en augustus zal er geen Latijnse Mis zijn in Dadizele, vanaf september terug elke 1ste en 3de zondag van de maand.

Hier vindt u de misuren van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Noord-Frankrijk. De Latijnse Mis in Brugge is zoals steeds om 17u30 in de H. Bloedbasiliek, ook tijdens de zomermaanden.

Dezelfde dag is er ook het jaarlijkse schoolfeest van de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'Armentières, net over de Franse grens met Zuid-West-Vlaanderen.
Om 12u30 wordt een aperitief aangeboden, aansluitend een lekkere maaltijd aan democratische prijzen, spelen voor de kinderen, optredens van de kinderen, tombola, boekenstand ... Voor elk wat wils en een goede gelegenheid om deze school te steunen en te leren kennen. Van harte welkom!

Het adres is: chemin de la …

Preek van de Zondag na Hemelvaart (Eerste Communie van Cyril)

Afbeelding
We staan aan de vooravond van Hemelvaart. Op deze dag herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus.
Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten..
EPISTEL  1 Pet 4:7b-11

Dierbaren, het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij k…