Posts

Belangrijke wijziging

Afbeelding
Sinds het einde van de lockdown kent de kerk van St. Etienne in Rijsel, die sinds eind 2017 toevertrouwd is aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester, een sterke aangroei van het aantal gelovigen. Jammer genoeg zijn de kanunniken hierdoor verplicht hun inzet voor andere mislocaties te beperken om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor het bloeiende apostolaat in Rijsel en La Chapelle d'Armentieres. 
Hierdoor zal er in 2020-2021 enkel de eerste zondag van de maand een Heilige Mis in de buitengewone vorm kunnen doorgaan in Dadizele. Bovendien gaat de Mis van nu zondag, 6 september, niet door. De eerstvolgende Mis is op zondag 4 oktober, feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, om 9u30 in de basiliek van Dadizele.
Dank voor uw begrip, en voor uw gebed, in het bijzonder voor roepingen bij het Instituut Christus Koning en Hogepriester: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig!
Graag nog dit: de gezinsgroep van Domus Christianikomt weer maandelijks samen vanaf 18 se…

Preek van de Plechtigheid van het Allerheiligste Hart van Jezus (zondag 21 juni 2020)

Afbeelding
Er was eens een koning die leefde in een ver land. Op een dag kwamen zijn ministers langs en zeiden hem: “Majesteit, het wordt stilaan tijd om te trouwen! We kennen een mooie, jonge en deugdzame prinses die zeker bij u past.” Ze drongen aan zodat hij zou instemmen. Maar de koning antwoordde: “Vrienden, ik heb die jonge vrouw nog nooit gezien en jullie willen dat ik met haar trouw voor het leven? Hoe kan ik van iemand houden die ik niet ken?” 
De ministers waren niet onder de indruk en lieten een groot portret van de prinses brengen. “U wilt haar zien, Sire? Hier is ze dan. Welnu, huw haar!” Maar de koning zei hen dat hij haar in het echt wou zien. Ze organiseerden daarom een grote reis om de jonge vrouw aan hem voor te kunnen stellen. Toen ze verscheen aan de koning was hij onder de indruk. Zien is echter niet genoeg dus vroeg hij om haar ook te kunnen spreken. De ministers bereidden ter plaatse een audiëntie voor om de prinses en haar entourage te ontvangen met veel pracht en praal.…

Tridentijnse Mis 21 juni 2020 in Geluwe

Afbeelding
Sinds 8 juni kan de heilige mis opnieuw opgedragen worden in aanwezigheid van gelovigen. De eerstvolgende mis in de buitengewone vorm zal doorgaan op zondag 21 juni om 10 uur in de kerk van Geluwe.
Gelieve in te schrijven voor de mis, bij voorkeur tegen donderdag 18 juni. Dit kan u doen door uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen van uw gezin hier in te vullen: inschrijving.
Dit laat ons toe het maximaal toegelaten aantal aanwezigen te respecteren en over uw contactgegevens te beschikken in geval van besmetting. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, noch gedeeld met derden.

Hieronder nog de voornaamste aanbevelingen uit het draaiboek opgesteld door onze bisschoppen in overleg met de veiligheidsraad:
Zieke gelovigen moeten thuisblijven. De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.Bewaar zoveel mogelijk afstand waarbij de minimumafstand tussen personen in het kader v…

Update: diensten van de Goede Week

Update: morgen (Palmzondag) is er in Notre Dame de Fatima (La Chapelle d'Armentieres) enkel een gelezen mis, te volgen op de facebook-pagina van ICRSP Lille om 9 uur.
Omdat het moeilijk is de liturgie van de Goede Week waardig op te dragen zonder misdienaars en koor, raden de kanunniken aan om de diensten te volgen via de website van de abdij van Le Barroux. De (gezongen) mis van Palmzondag is daar om 10 uur.

----

De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle publieke Heilige Missen worden afgelast tot en met zondag 19 april (kerknet).

Een handig (en wereldwijd!) overzicht van online missen en officies van het Instituut Christus Koning en Hogepriester vind je hier: https://www.icrsp.org/direct/. Vooral de diensten in het seminarie van Griciliano zijn aan te bevelen.

Kanunnik Mesureur en zijn confraters kan je hier volgen (Frans): youtube en facebook, met dagelijks een woordje voor de kinderen van hun school, en conferenties voor volwassenen.

We verwijzen ook graag naar het o…

Heilige Mis van 15 maart is afgelast (update)

UPDATE 14/03/2020 22:15

Er is net beslist dat ook in Frankrijk alle publieke missen geschorst worden: dus onderstaande gaat NIET door.
UPDATE 14/03/2020 12:15

Via deze link kunt u inschrijven voor de missen van het Instituut Christus Koning en Hogepriester:

https://www.facebook.com/icrspLille/posts/1350029541863368

adressen:
Kerk van St. Etienne: rue de l'Hôpital Militaire, Rijsel (F)
Kapel van Notre Dame de Fatima (NDF): 201 Chemin de la Patinerie, La Chapelle-d'Armentières (F)

UPDATE 14/03/2020 6:00

Intussen vernamen we dat de kanunniken van het Instituut Christus Koning bijkomende heilige missen zullen voorzien morgen: 4 in de kerk van Saint-Etienne en 4 in de kapel van de school Notre Dame de Fatima in La Chapelle d'Armentières. Meer info volgt.

De Belgische bisschoppen hebben beslist om alle publieke liturgische samenkomsten in ons land te schorsen (kerknet). De Tridentijnse Mis van 15 maart in Geluwe wordt dan ook afgelast.

Ter info: in de kerken van bisdom Rijsel wordt …

Zondag 15 maart: preek voor de 3de Zondag van de Vasten

Afbeelding
De Heilige Mis die gepland was in de kerk van Geluwe op 15 maart hebben we moeten annuleren. Zie heteerdere bericht op deze blog, waar u ook enkele raadgevingen vindt. Hieronder vindt u de preek die kanunnik Mesureur voorzien had. Deze tekst is dus geschreven vooraleer de Belgische bisschoppen beslist hebben om alle publieke Heilige Missen in ons land te schorsen. 


In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Beminde gelovigen,
Zoals u wellicht weet, hebben de Belgische bisschoppen, zoals in Frankrijk, Italië, enz. verboden om de heilige communie rechtstreeks op de tong te geven. Aangezien het in de traditionele liturgie onmogelijk is om de communie in de hand te geven uit respect voor de eucharistische deeltjes (het risico op het vallen van stukjes, diefstal of doodgewoon wegens het gebrek aan respect voor deze manier van de communie uit te delen aangezien niets het Heilige Sacrament anders nog van gewoon voedsel onderscheidt), vragen we u om een geestelijke communie t…

Tridentijnse Mis tijdelijk in de kerk van Geluwe

Afbeelding
UPDATE: de mis van 15 maart in Geluwe is afgelast.

De Latijnse Mis zal tot en met 7 juni 2020 doorgaan in de Sint-Dionysiuskerk, Sint-Denijsplaats, Geluwe. Een half uur later dan gewoonlijk, namelijk om 10 uur.

Geluwe is goed bereikbaar per wagen: neem op de A19 (Kortrijk-Ieper) afrit 2a Menen-Wervik en vervolgens op het rondpunt de eerste afslag. De kerk bevindt zich 1 km verder op uw rechterkant. Er is parkeergelegenheid op het plein naast de kerk.
Hieronder een overzicht van de missen die in de kerk van Geluwe plaatsvinden (agenda). Op zondag 21 juni zijn we terug in de basiliek van Dadizele.

zondag 5 april: Palmzondag (met palmwijding)
zondag 19 april: Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
zondag 3 mei: Feest van het Heilig Bloed (bisdom Brugge)
zondag 17 mei: 5de Zondag na Pasen
zondag 7 juni: Feest van de Allerheiligste Drieëenheid