Posts

preek van de 17de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Kerk bezit één van de oudste schatten: de mooie Latijnse liturgie. Soms vinden we het moeilijk om aan andere katholieken uit te leggen wat deze mooie schat juist inhoudt. Soms zijn we het een beetje moe om te strijden voor de Kerk met haar prachtige schat, en hebben we zin om het te laten vallen en te doen zoals iedereen. Dat zou ons uiteindelijk wel wat kilometers en benzine besparen. Of we willen elders naartoe gaan met enkel overtuigde mensen, waar niemand ons lastig zal vallen.

Eigenlijk hebben we het wel eens lastig om vriendelijk te zijn tegen sommige mensen die zich katholiek noemen. De Heilige Paulus zegt ons echter iets anders.
EPISTEL Ef 4:1-6

DIERBAREN, ik, de gevangene voor de zaak des Heren, vermaan u dus, dat gij u gedraagt overeenkomstig uw roeping; dat gij elkander in liefde verdraagt met alle ootmoedigheid, zachtheid en geduld; dat gij uw best doet, de eenheid des geestes te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot …

Aperitief na de Mis (morgen!)

Morgen, 16 september, houden we na de Mis aperitief om het nieuwe werkjaar in te zetten. Afspraak na de Mis aan de ingang van de kapel van het Rosarium.

Van harte welkom!

zondag 16 september

De Tridentijnse Mis van zondag 16 september zal doorgaan in de kapel van het Rosarium, het gebedspark naast de basiliek. De kapel bevindt zich aan de achterzijde van het openluchtaltaar. Vanwege de jaarlijkse Noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Dadizele is de basiliek niet beschikbaar.

Preek van de 15de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Beelden we ons een zee van mensen in, één tot twee miljoen, die wachten om door een niet al te grote doorgang te gaan. Plots komt een gewapende menigte van achter tevoorschijn met de bedoeling een misdaad tegen de hele bevolking te begaan. Beelden we de wanhoop van die mensen in. Honderdduizenden gezinnen die in een val zitten. De angst is enorm. Niemand weet hoe ze eraan moeten ontsnappen. 
Uit het niets verschijnt een enorme vuurkolom die zich tussen de twee enorme groepen plaatst. Die kolom blijft er tot de laatste Hebreeër de Rode Zee is doorgetrokken. Om alles tot een goed eind te brengen, sluit God de wateren over de Egyptenaren wanneer deze de Rode Zee hebben betreden (Ex 14). Kunt u zich een grootser mirakel voorstellen? En hielden de mensen die het mirakel gezien hadden, op met geloven eens ze op de Sinaïberg aangekomen waren, en ze maakten zich een afgod.
EPISTEL Gal 5:25-26,6:1-10

DIERBAREN, zo we leven door de geest, laat ons dan ook handelen naar de geest; niet begerig na…

Agenda voor de komende maanden

Afbeelding
Vanaf september zal het Instituut Christus Koning en Hogepriester opnieuw iedere 1ste en 3de zondag van de maand de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opdragen aan het Sacramentsaltaar van de basiliek van Dadizele.

Een overzicht van de Missen van het komende werkjaar vindt u in de agenda op deze blog. De eerstvolgende Mis gaat door nu zondag, 2 september 2018, om 9u30.

Handige tip om de tweewekelijkse latijnse Mis niet te vergeten? U kunt deze agenda toevoegen aan uw persoonlijke google-kalender door op het symbooltje rechtsonder de agendate klikken:

Graag vragen we bij het begin van dit nieuwe werkjaar ook uw verdere steun voor dit initiatief: zowel door uw gebed, uw aanwezigheid als financieel. Alvast bedankt!

gezinsgroep Domus Christiani: info-avond 21 september 2018

Afbeelding
Beste gelovige gezinnen,

Vorig jaar zijn we met een zestal gezinnen uit West-Vlaanderen een gezinsgroep begonnen van 'Domus Christiani'. Dit was voor ieder van ons een deugddoende ervaring. Daarom willen we dit nu in ruimere kring bekend maken en gezinnen die hun geloof wensen te verdiepen de mogelijkheid bieden om deel te nemen.

We komen maandelijks bijeen voor gebed, uitwisseling over een bepaald thema en een maaltijd, onder begeleiding van een priester.

Lees hier meer over onze werking.

Hebben jullie interesse of zouden jullie graag meer te weten komen? Op vrijdag 21 september houden we een info-avond om onze werking voor te stellen. Onze proost zal dan ook een inleiding geven op het jaarthema. Noteer alvast in jullie agenda:

vrijdag 21 september 2018 om 20 uur
info-avond Domus Christiani
wie er vroeger kan zijn: vanaf 19u30 bidden we het rozenhoedje en is er biechtgelegenheid
Voorstelling van de werking van Domus Christiani
Inleiding op het jaarthema 
"Het gezin in dienst …

Preek van de 6de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Heilige Filippus Neri kreeg met een probleem te maken. Er kwamen geregeld mensen naar de Mis om de communie te ontvangen om meteen daarna te vertrekken. De Heilige Filippus Neri dacht na over een manier om dat te stoppen. Hij besloot om koorknapen met aangestoken kaarsen aan de kerkpoort te zetten. Wanneer die mensen meteen na de communie vertrokken, volgden de koorknapen hen een tijdje met hun brandende kaars. Verveeld vroegen ze hen: “Maar waarom volgen jullie ons toch?”. De knapen antwoordden: “We volgen jullie niet, maar onze Lieve Heer die jullie meedragen”. Net zoals de godslamp voor het tabernakel, kondigden ze dus aan voorbijgangers de aanwezigheid van God aan.
Ook al is het waar dat we dit probleem hier niet kennen, het kan best wel voorkomen dat we weggaan zonder dank te zeggen aan God. Nochtans lazen we vandaag het volgende: “Toen beval Hij de schare, zich neer te zetten op de grond. Hij nam de zeven broden, sprak een dankzegging uit, brak ze, en gaf ze aan zijn leerlin…