Posts

Kerstconcert 13 december

Afbeelding
Een concert ter voorbereiding van Kerstmis!
U bent van harte uitgenodigd op 13 december om 20 uur, in de kerk van St. Etienne, rue de l'hôpital militaire 47, Rijsel.

Op het programma:
kerstliederen, o.a. door de leerlingen van Notre Dame de FatimaMesse de Minuit van Charpentierinstrumenten Aan het eind van het concert is iedereen welkom om na te praten bij een glaasje wijn of warme chocolademelk.

Vrije bijdrage, ten voordele van de school Notre Dame de Fatima.

Hoor wie klopt daar...

Afbeelding
Sinterklaas bracht een bezoekje na de mis zondag laatst 🙂

Preek van de 1ste Zondag van de Advent

Afbeelding
U weet het, wij zijn de godsdienst van de menswording, die ons leert dat God op de aarde gekomen is om ons te redden. Hij is niet hoog in de hemel gebleven, maar is nedergedaald om ons omhoog te heffen. Hij heeft onze menselijke natuur gedeeld opdat we aan zijn goddelijkheid deel zouden hebben. Hij is Mens geworden, ons gelijk. Maar vooraleer een ziel en een menselijk lichaam aan te nemen, heeft Hij zijn komst voorbereid. Het was lang wachten, duizenden jaren lang, en de Kerk doet ons die tijd herbeleven tijdens de Advent. Vier weken om ons te doen stilstaan bij het lijden van de mensheid terwijl ze van God gescheiden was. Maar ook haar hoop bij het horen van de profetieën. Het is deze reis samen met de profeten die ik met u vandaag wil maken. Een reis in het verleden, naar de tijd van het uitverkoren volk, maar ook in de toekomst, die van de profetieën.
EPISTEL Rom 13:11-14a

Dierbaren, gij weet, dat het tijd is, en dat het uur is geslagen, om op te staan uit de slaap; want thans is he…

Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november - 8 december)

Afbeelding
Op zondag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op zaterdag 30 november.

GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 
Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus 
30 november - 8 december 

1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen"

2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen

GEBED
O Maria, allerzuiverste Maagd, 
Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren, 
waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen, 
sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven, 
dat hun harten mogen branden van ware liefde.
Leid de echtparen, 
geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid, 
geef aan de priesters en religieuzen 
dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat, 
aan Jezus geofferd voor het heil van de zielen.
Verdedig ons t…

Preek van de 21ste Zondag na Pinksteren

Afbeelding
De maand die net begonnen is, staat in het teken van het gebed voor de overledenen. We denken er dus heel in het bijzonder aan om hen dagelijks deze geestelijke hulp aan te bieden. Tegelijk is de oktobermaand net voorbij: de maand van de rozenkrans. We mogen onze voornemens en goede gewoonten niet opgeven, maar moeten ons tot Maria blijven richten en de rozenkrans bidden.
De Heilige Paulus spreekt in zijn epistel over een hardnekkig gevecht, een vuistgevecht met onzichtbare vijanden die nochtans erg reëel zijn en met vuurpijlen op ons schieten! Het is een verschrikkelijke strijd en we moeten ons stevig bewapenen om weerstand te kunnen bieden en de volledige overwinning te behalen. Het wordt een hevige strijd en ons wapen hebben we al bij de hand: de heilige rozenkrans!
EPISTEL Ef 6:10-17

Dierbaren, weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar …

Preek van de 19de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Vandaag hebben we een evangelie dat me jaren lang heeft verbaasd vanwege de paradox die het lijkt te bevatten. Aan de ene kant wordt de goddelijke barmhartigheid geprezen, aan de andere kant tonen wij een onverbiddelijke God die diegene die zich onwaardig toont voor zijn feest botweg afwijst.
Maar dit is precies de tragedie van onze tijd: we begrijpen niet wat barmhartigheid werkelijk is. Johannes Paulus II zei: "De hedendaagse mentaliteit lijkt tegengesteld te zijn aan de God van barmhartigheid en heeft de neiging om het begrip barmhartigheid zelf uit het leven te verwijderen en uit het menselijk hart te verwijderen." Verbazingwekkend, in een eeuw die alleen dat woord in zijn mond heeft... Maar de Paus had gelijk omdat de vijanden van de Kerk, bedorven als ze zijn in navolging van de vader van de zonde, zich niet tegen de barmhartigheid verzetten door haar af te wijzen, maar door haar te kortwieken en te verdraaien.
EPISTEL Ef 4:23-28

Dierbaren, gij moet u vernieuwen naar de…

Preek van het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Afbeelding
We zijn de eerste week van de maand van de rozenkrans en vieren vandaag de Allerheiligste Maagd Maria onder de naam van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Het is een goede gelegenheid om deze devotie te herontdekken; om met een nieuwe blik naar deze devotie te kijken, die zo bekritiseerd wordt door de modernen en de vijanden van de Kerk, maar zozeer aangemoedigd wordt door de hemel, de heiligen en de hele katholieke Traditie.
Ik herinner me graag dat de 150 Weesgegroetjes van de rozenkrans de reflectie zijn van de 150 psalmen van de Bijbel, die het officiële liturgische gebed van het Heilige Kerk vormen. Een mariale reflectie, eenvoudig, arm, toegankelijk voor iedereen, jong en oud, geletterd en onwetend, energiek en moe....
Het is aan de heilige Dominicus dat we onze huidige rozenkrans te danken hebben. De 150 Weesgegroetjes werden verdeeld in drie delen, ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid. Vervolgens wordt elk deel in vijf tientjes onderverdeeld, telkens voorafgegaan door …