Posts

Preek van Sexagesima Zondag (16 februari 2020)

Afbeelding
Morgen ga ik op retraite. Als je moe bent - en dat is wat iedereen is in deze tijd; ik heb het over de vermoeidheid van de ziel - probeer dan een retraite mee te maken. Een 18de eeuwse Franse essayist schreef: "Sluit je ogen en je zult zien."[1] Zoals sommige mensen die het gebruik van het ene zintuig verliezen, de troost hebben om een ander zintuig te zien ontwikkelen, zo zien wij, die ons vrijwillig van onze ogen, ons gehoor en onze lippen beroven, ons hart opengaan voor de aanwezigheid van God. Dit brengt altijd veel rust en vreugde.
"Exsurge, quare obdormis, Domine?”Als je goed hebt geluisterd naar het lied van de introitus, heb je misschien deze kreet van de heilige Koning David gehoord: “Heer, sta op! Waarom slaap je?” Voor de psalmist is het een uitroep van geloof, een beetje ongeduldig misschien. Voor andere mensen is het helaas eerder een schreeuw van verzet, van provocatie. Waar is God? Waarom geeft hij geen antwoord? Waarom laat hij zijn stem niet horen? Waar…

Preek voor Maria-Lichtmis (2 februari 2020)

Afbeelding
“Wanneer we onze Heer in onze armen houden dan is alles eenvoudig. Zie eens hoe goed de heilige Simeon zijn gebed is terwijl hij Onze Lieve Heer in zijn armen houdt. ‘Laat uw dienaar nu in vrede gaan, zegt hij, aangezien hij zijn redding en zijn God gezien heeft.’” Dat zei de heilige Franciscus van Sales op 2 februari 1620 precies vierhonderd jaar geleden op het feest van de zuivering van de Maagd Maria en de Opdracht van Jezus in de tempel. Laten we het vandaag dan ook eens over dit mooie onderwerp hebben: het inwendig gebed.
Wat gaat er schuil achter de uitdrukking “inwendig gebed”? Inwendig gebed is het ultieme gebed. Het betekent dat we ons gezicht tot God richten, in alle eenzaamheid en stilte, met het verlangen een intieme liefdesrelatie met Hem te hebben. Een “hart-op-hart” gesprek met hem. Dat is waarom inwendig gebed zo belangrijk is voor eender welke christen. Dit intieme moment met God is het begin van geluk, van vrede, aangezien ons hart eindelijk de geschikte plaats gevo…

Vastenbezinning voor gezinnen - zaterdag 29 februari 2020

Afbeelding
Van harte welkom op zaterdag 29 februari 2020 voor de vasten-recollectie van de gezinsgroep Domus Christiani. Deze dag gaat door in Kortemark, in het klooster van de Zusters van Liefde.

Op het programma:

- Heilige Mis (buitengewone vorm)
- 2 conferenties gegeven door onze proost & programma voor de kinderen
- stille tijd en biechtgelegenheid
- tijd voor ontmoeting

We sluiten af om 16u met het Lof.

Er is een warm middagmaal voorzien ter plaatse.

Voor de praktische organisatie (maaltijd en kinderprogramma), graag inschrijven voor 20 februari (contact). Wie er vorig jaar niet bij was: geef ook de leeftijden van de kinderen mee.


Preek van de 2de zondag na Driekoningen (19 januari 2020)

Afbeelding
We zijn terug bij het groen. In de gewone tijd, de tijd door het jaar, zoals we nu al enkele decennia horen, in een even gewone liturgie... Wat een vergissing! Want we zitten nog steeds in de kerstcyclus, en dat is tot aan septuagesima. Zie de kerstcyclus als een grandioos drama in drie handelingen, dat tot doel heeft om de Incarnatie van het Woord en onze eigen heiliging op drie verschillende manieren te manifesteren.
Het eerste deel van deze cyclus ontwikkelt zich tijdens de vier weken van de advent. Het onthult ons, door middel van profetische figuren en woorden, het grote dogma van een door God geschapen mens en bereidt ons voor op deelname aan dit grote mysterie.
Het tweede deel omvat, met de Kersttijd, alle mysteries van Jezus' kindertijd. Zoals de heilige Johannes zegt, doet het ons "zien met onze ogen en aanraken met onze handen het Woord van het leven dat zich in de schoot van de Vader bevond en dat aan ons verscheen, zodat we in gemeenschap met de Vader en met zijn…

Preek voor het Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus (5 januari 2020)

Afbeelding
Aangezien het morgen het feest van Driekoningen is, stel ik voor om wat voorsprong te nemen.  Op een mooie dag zagen de Heilige Jozef en de Heilige Maagd een weelderige stoet aankomen. Het was het hele Oosten dat zich bewoog en op zijn knieën viel voor het pasgeboren kindje in de kribbe. Gaspard, Melchior en Balthasar, wijze en geleerde koningen, brachten goud, wierook en mirre mee. Goud voor de koning der koningen, wierook voor de ene ware God, en mirre voor de man die gebukt gaat onder het lijden, die Jezus zal zijn met zijn passie. 
Kunnen we vandaag niet, op onze beurt, iets aan de voeten van Jezus leggen? Laten we nog eens kijken naar hun geschenken, die zo kostbaar lijken, geschenken die een koning waardig zijn. Waarom zien we er ook niet de onderwerping in van deze heidenen aan hun nieuwe koning, waardoor ze hun wapens en zonden aan zijn voeten leggen?
EPISTEL Hand 4:8-12

In die dagen sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! Wannee…

Maria-Lichtmis: pannenkoekenbak

Afbeelding
Op zondag 2 februari bent u van harte welkom na de mis op onze pannenkoekenbak ter gelegenheid van Maria-Lichtmis.

11u30 onderricht door de kanunnik & activiteit voor de kinderen

12u30 pannenkoeken

Einde voorzien rond 15u

Plaats: Bevrijdingsplein 11, Menen.
Wegbeschrijving vanaf de basiliek (ongeveer 10 min.): - volg vanuit Dadizele de N32 richting Menen - aan de lichten rechts afslaan naar de Bruggestraat (centrum volgen) - Bruggestraat volgen tot aan de lichten, rechts afslaan naar de Wahistraat - Wahistraat volgen, het Bevrijdingsplein bevindt zich net na het station.  Op zondag kunt u er parkeren zonder parkeerschijf.
Inschrijven via contactof 0473 94 57 54.

Liturgische kalender 2020

Afbeelding
Graag stellen we u deze kalender voor het jaar 2020 voor, met de zondagen en heiligenfeesten volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus. Verkrijgbaar aan 15 euro per stuk, of 10 euro vanaf 3 exemplaren. We proberen ze te verdelen via de Latijnse Mis in Dadizele. Als u ze liever per post ontvangt, komen er nog verzendkosten bij. Hieronder enkele voorbeeldpagina's.  Interesse? Laat ons zo snel mogelijk iets weten via het contactformulier.