Posts

Preek voor het Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus (3 januari 2021)

Afbeelding
Jezus! "onder de hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden." (Handelingen 4: 12) Zijn we overtuigd van deze grote waarheid? Zijn we begin dit jaar klaar om echte voornemens te maken, die we gaan nakomen? Er wordt altijd gezegd dat kiezen, verliezen is. Dat maakt ons bang. Maar bij Jezus is dat niet zo! God kiezen, Jezus kiezen is in tegendeel het openen van onszelf voor het oneindige en dus ook het openen van onszelf voor de andere liefdes in ons leven. De heilige Theresia van het Kind Jezus heeft ons de weg gewezen, en zegt: "Ik kies alles!” EPISTEL  Hand 4:8-12 In die dagen sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! Wanneer we heden gerechtelijk worden verhoord over een weldaad aan een gebrekkig mens bewezen, en over het middel waardoor hij genas, dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jezus Christus van Názaret,

Tridentijnse Mis 3 januari in Menen (geen inschrijvingen meer mogelijk)

update 2 januari 19:45 Inschrijven is niet meer mogelijk: er zijn reeds 15 volwassenen ingeschreven. Als u meer informatie wilt over de missen van het Instituut Christus Koning in Rijsel en La Chapelle d'Armentières:  neem hier contact .  Gods Zegen over dit nieuwe jaar! De volgende Tridentijnse Mis zal doorgaan op  zondag 3 januari , Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus, om 10u in de Sint Jozefkerk in Menen ( Sint Jozefplein, Menen ). Celebrant is kanunnik Adrien Mesureur ICRSP. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 15 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). Om die reden moeten we met  inschrijvingen  werken. U kunt zich  hier inschrijven . 

Voor de Mis: open brief aan de premier

Graag delen we onderstaande open brief van een parochie in Ukkel aan Alexander Decroo, met de vraag om de Heilige Mis terug toe te laten. U kunt de brief hier mee ondertekenen: www.pourlamesse-voordemis.be/ Geachte Heer Eerste Minister, Bewust van de bijzonder complexe en zware taak die u in deze tijden van pandemie waarneemt en van uw bereidheid om voor het welzijn van het land te werken vragen wij, priesters en diakens in de stad of op het platteland, aalmoezeniers, religieuze mannen en vrouwen, om niet toe te staan dat duizenden gelovigen in ons land worden gediscrimineerd. De regering heeft op vrijdag 27 november de toestemming gegeven om de zogenaamde “niet-essentiële” handelszaken, musea en zwembaden te heropenen, maar ze heeft drastische maatregelen bepaald voor de eindejaarsfeesten en ook de avondklok behouden. Dit overlegcomité heeft het echter niet gehad over het essentiële voor heel veel mensen in België, namelijk de erediensten. Zodoende mogen we vanaf aanstaande dinsdag v

Preek van Allerheiligen (zondag 1 november 2020)

Afbeelding
Kanunnik Mesureur was onverwacht verhinderd voor de Mis van Allerheiligen. We delen hieronder graag de preek die hij had voorzien: Het feest van Allerheiligen legt ons het doel van ons leven voor ogen: heiligheid. Een heiligheid die voor ieder van ons anders is, maar toch heel reëel. De tijd die we op aarde hebben, moet worden gebruikt om de goede God te bereiken, om die band te vernieuwen die door de zonde voortdurend wordt verbroken.  Daarom kunnen we zeggen dat het leven als een rivier is, soms heel onstuimig, andere keren rustiger, maar die ons sinds de erfzonde wegvoert van God en zijn liefde. Om onze redding mogelijk te maken, moeten we tegen de stroom van onze ongeordende passies ingaan. Zolang we proberen vooruit te komen, lukt het ons om deze stroming op te varen of in ieder geval tegen te gaan; maar op de dag dat we onze inspanningen staken, worden we meegesleurd in de richting van de oceaan, waar stormen op ons wachten, dat wil zeggen, ernstige verleidingen en misschien wel

zondag 1 november: tridentijnse Mis om 10u in Geluwe ipv Dadizele

Afbeelding
Vanwege de recent gewijzigde corona-maatregelen zal de tridentijnse Mis van zondag 1 november, hoogfeest van Allerheiligen, doorgaan in de Sint-Dionysiuskerk van Geluwe , om 10u .  Van harte welkom en mondmasker niet vergeten!

Foto's van de H. Mis van zondag 4 oktober 2020

Afbeelding
Hieronder enkele foto's van de Plechtigheid van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op zondag 4 oktober, met de Eerste Communie van Alice. Gaudeamus in Domino - Verheugen wij ons allen in de Heer, nu wij het feest vieren ter ere van de zalige Maagd Maria, over wier plechtigheid de engelen zich verblijden, en de Zoon van God loven.

Preek van de plechtigheid van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (zondag 4 oktober 2020)

Afbeelding
"Deze maand oktober wordt in de christelijke taal de maand van de rozenkrans genoemd. In je broekzak! En zorg dat je er een rozenkrans hebt zitten. Als je dit zeer belangrijke voorwerp niet hebt, ga niet slapen vooraleer je er van te hebben voorzien. En maak er gebruik van."  Dat is geschreven door een grote opvoeder, abbé Berto.  Ja, want geen enkel gebed behaagt de Heilige Maagd meer. En ons vertrouwen in Maria moet absoluut zijn, zij die zo krachtig en zo goed is.  - Deze kracht komt niet van haarzelf, maar van haar kracht van voorspraak, want God wil niets wettigs weigeren aan degene die hij meer dan alle schepselen liefheeft. En niets is rechtvaardiger: want Maria voorzag Jezus van de mensheid die hem in staat stelde ons te verlossen! Het is dan ook heel goed dat Maria ook een aandeel heeft in de verdeling van de vruchten van de verlossing. Wie anders zou hetzelfde kunnen doen?  - Wat haar goedheid betreft: het is die van een moeder die ons de genegenhe