Posts

Preek van de 4de Zondag na Pasen

Afbeelding
Intussen brengt de Heer al drie jaar door met Zijn apostelen. Drie jaar lang deelt Hij Zijn leven met hen terwijl ze onderricht van Hem krijgen. Drie jaar om de waarheden die Hij hen leert te overdenken. Drie jaar verheugen ze zich telkens ze begrijpen hoe de profetieën van meer dan vijf eeuwen geleden tot vervulling komen. Drie jaar om te begrijpen dat slechts enkele tientallen mensen de belangrijkste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis meemaken. 
En net nu ze na Zijn dood tot inzicht komen, komt Hij hen zeggen dat Hij zal vertrekken. Wat een leed voor de leerlingen, die er niets van begrijpen. Wat een leed voor de Moeder, hoewel ze het kan begrijpen. Wat een leed! Dat is de reden waarom één van de namen van de Heilige Geest “de Vertrooster” is.
EPISTEL  Jak 1:17-21

Dierbaren, niet dan goede gift en volmaakte gave komt van boven, en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid. Uit vrije wil heeft Hij ons door de predi…

Foto's van de bedevaart - 5 mei 2019

Afbeelding

Preek van het Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
De nacht voor zijn droevig lijden verzamelde Onze Lieve Heer zijn apostelen rond zich. Die nacht, de laatste van zijn sterfelijk leven, riep Jezus zijn kinderen tot zich als een Vader, om hen zijn “laatste wil” bekend te maken. Ieder woord, ieder gebaar is hierbij van het grootste belang. Zo nam hij het brood in zijn heilige eerbiedwaardige handen, richtte zijn ogen naar de hemel tot God, zijn almachtige Vader, dankte, zegende en brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam.” Eveneens nadat het avondmaal gehouden was, nam hij de kelk in zijn heilige, eerbiedwaardige handen, dankte, zegende hij hem, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en drinkt hier allen uit: want dit is de kelk van mijn Bloed, van het nieuw en eeuwig verbond dat voor u en voor velen vergoten zal worden tot vergeving van de zonden.”
EPISTEL Hebr. 9: 11-15

Broeders, Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekoms…

Preek van Pasen

Afbeelding
Welke indrukken hadden de mensen die betrokken waren bij het Lijden van onze Heer, drie dagen later op Pasen? Laten we het eens van naderbij bekijken, het is heel leerrijk.

Op de avond van Goede Vrijdag keert Pilatus naar zijn paleis terug met een gevoel van rust. Er was een einde gemaakt aan de kwestie rond de profeet uit Galilea. Waarschijnlijk bleef hij overtuigd van de onschuld van de Man. Door Zijn waardigheid, Zijn kalme antwoorden en zelfzekere blik was het voor Pilatus duidelijk dat de oversten van de priesters Hem enkel uit afgunst vervolgd hadden. Pilatus had zelfs geprobeerd om Hem te redden. Maar hij had toegegeven, de handen in onschuld gewassen, en het volk had de verantwoordelijkheid voor de misdaad aanvaard. Pilatus had zich dus niets te verwijten. Een onschuldige was gesneuveld. De positie van Pilatus stond echter niet meer in het gedrang. Wat had hij beter kunnen doen?

EPISTEL 1 Kor. 5: 7-8

Dierbaren, doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij vers deeg worden moogt; gij z…

Diensten van de Goede Week

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de Diensten van het Paastriduum bij het Instituut Christus Koning en Hogepriester:
Woensdag 17 april
16 tot 18u: Biecht in de kapel Notre Dame de Fatima
18 tot 20u: Biecht in de kerk van St Etienne
18 tot 20u: Biecht in de kerk van St Géry (Brasménil)


Witte Donderdag 18 april
20u: Plechtige Mis van de Instelling van de Eucharistie en het Priesterschap, in de kerk van St Etienne
Aansluitend, tot middernacht: Wake bij het Heilig Sacrament voor de Doodstrijd van Onze Lieve Heer, biechtgelegenheid


Goede Vrijdag 19 april
7u: Donkere Metten in de kerk van St Etienne
15u: Kruisweg in de kapel Notre Dame de Fatima
17 tot 18h30: Biecht in de kerk van St Etienne
19u: Dienst van Goede Vrijdag in de kerk van St Etienne


Stille Zaterdag 20 april
7h30: Donkere Metten in de kapel Notre Dame de Fatima
10u30 tot 12u30: Biecht in de kapel Notre Dame de Fatima
10u30 tot 12u30: Biecht in de kerk van St Etienne
16 tot 18u: Biecht in de kapel Notre Dame de Fatima
20u30: Paasw…

Bedevaart naar Dadizele: zondag 5 mei 2019

Afbeelding
Meimaand, Mariamaand! Op zondag 5 mei gaan we op bedevaart van Geluwe naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

De dag verloopt als volgt:

   9u30    Tridentijnse H. Mis in de Sint-Dionysiuskerk van Geluwe

  11u00   vertrek bedevaart

  15u00   afsluitend gebed in de Basiliek van Dadizele

De voettocht van 6 km is aangepast voor gezinnen met (jonge) kinderen.

Wat breng je mee?
rozenkranspicknickbij slecht weer: regenkledij Meer informatie en inschrijven: ick.dadizele@gmail.comof via het contactformulier van deze weblog.
Tridentijnse Mis tijdelijk in de kerk van Geluwe

Afbeelding
De basiliek is niet beschikbaar van Pasen tot en met de eerste zondag van juni. Daarom gaan de missen tijdelijk door in de Sint-Dionysiuskerk, Sint-Denijsplaats, Geluwe.
Geluwe is goed bereikbaar per wagen: neem op de A19 afrit 2a Menen-Wervik en vervolgens op het rondpunt de eerste afslag. De kerk bevindt zich 1 km verder op uw rechterkant. Er is parkeergelegenheid op het plein naast de kerk.
Hieronder een overzicht van de missen die in de kerk van Geluwe plaatsvinden (agenda):

zondag 21 april Hoogfeest van Pasen
 9:00   gezongen mis in de kerk van Geluwe (half uur vroeger!)

zondag 5 mei Feest van het Heilig Bloed
 9:30    gezongen mis in de kerk van Geluwe
 11:00  bedevaart naar Dadizele

zondag 19 mei 4de Zondag na Pasen
 9:30    gezongen mis in de kerk van Geluwe
zondag 2 juni: Zondag na Hemelvaart
 9:30    gezongen mis in de kerk van Geluwe

Op zondag 16 juni zijn we terug in basiliek van Dadizele.