Posts

Posts uit januari, 2021 weergeven

Preek voor het Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus (3 januari 2021)

Afbeelding
Jezus! "onder de hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden." (Handelingen 4: 12) Zijn we overtuigd van deze grote waarheid? Zijn we begin dit jaar klaar om echte voornemens te maken, die we gaan nakomen? Er wordt altijd gezegd dat kiezen, verliezen is. Dat maakt ons bang. Maar bij Jezus is dat niet zo! God kiezen, Jezus kiezen is in tegendeel het openen van onszelf voor het oneindige en dus ook het openen van onszelf voor de andere liefdes in ons leven. De heilige Theresia van het Kind Jezus heeft ons de weg gewezen, en zegt: "Ik kies alles!” EPISTEL  Hand 4:8-12 In die dagen sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! Wanneer we heden gerechtelijk worden verhoord over een weldaad aan een gebrekkig mens bewezen, en over het middel waardoor hij genas, dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jezus Christus van Názaret,

Tridentijnse Mis 3 januari in Menen (geen inschrijvingen meer mogelijk)

update 2 januari 19:45 Inschrijven is niet meer mogelijk: er zijn reeds 15 volwassenen ingeschreven. Als u meer informatie wilt over de missen van het Instituut Christus Koning in Rijsel en La Chapelle d'Armentières:  neem hier contact .  Gods Zegen over dit nieuwe jaar! De volgende Tridentijnse Mis zal doorgaan op  zondag 3 januari , Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus, om 10u in de Sint Jozefkerk in Menen ( Sint Jozefplein, Menen ). Celebrant is kanunnik Adrien Mesureur ICRSP. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 15 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). Om die reden moeten we met  inschrijvingen  werken. U kunt zich  hier inschrijven .