Posts

Posts uit februari, 2018 tonen

Preek van de 1ste zondag van de Vasten

Het Epistel van vandaag begint met een waarschuwing. “Verspil de genade niet die u ontvangen hebt.” Genade is echter niet iets wat men kan aanraken. Kan men het dan verspillen? Jazeker, we kunnen de genade ruimschoots verspillen. Als ons bijvoorbeeld verschillende keren tijdens de Vasten gezegd wordt: “het is noodzakelijk om te biechten”, en we gebruiken die kans niet om opnieuw maandelijks te biechten, dan weigeren we de genade Gods. Of wanneer we op het internet aan het surfen zijn en ons geweten zegt ons “doe het niet” en we klikken toch een bepaalde pagina aan. Of ook als onze ouders ons berispen en we voelen aan dat we moeten zwijgen, maar we klagen toch. Ja, het is mogelijk de Genade Gods, de hulp van God vergeefs te ontvangen. Dat is jammer, want de Genade van God is gratis. En bovenal, de Genade is niet iets wat God ons verschuldigd is. God kan ons zijn hulp weigeren.  Indien we duizend maal de Genade Gods weigeren, dan verzekert niets ons dat God ons die de volgen

Preek van zondag Sexagesima

Bij het overlijden van de Heilige Theresia van het Kind Jezus kregen de zusters met een onverwacht probleem te maken. Tijdens de korte toespraak voor de begrafenis, wanneer ze kort het leven van de overledene toelichtten, wisten ze niet goed wat te zeggen. Vanop een afstand leek het wel alsof ze heel haar leven niets gedaan had. En toch hadden ze te maken met een heilige. Bij de dood van de Heilige Charbel was het net zo. Niemand van het klooster waarvan deze heilige kluizenaar afhing, wist er wat over te vertellen. Voor de meesten van hen was hij maar een simpele ziel. Na zijn dood kende Libanon door zijn voorspraak echter zoveel mirakels dat hij de patroonheilige van het land werd. Hoe is dit mogelijk? Beloont de Heer de zijnen hier op aarde niet met een beetje aanzien? Neen, zo goed als nooit. De personen in kwestie hebben daar zelfs geen belangstelling voor. Ze weten namelijk dat enkel de godsvrucht tot het ware leven leidt. Het aanzien van de wereld, welke baat hebben we daarb