Posts

Posts uit 2021 weergeven

H. Mis van Paaszondag afgelast

Afbeelding
De mis van zondag 4 april kan niet doorgaan. Kanunnik Mesureur kan zich niet vrijmaken: omwille van de avondklok in Frankrijk is de Paaswake in St Etienne in Rijsel namelijk verschoven naar zondagmorgen om 6u30.  Hieronder een overzicht van de diensten van de Goede Week van het Instituut Christus Koning en Hogepriester. Grensbewoners (inwoners van grensgemeenten en aangrenzende gemeenten) kunnen de grens oversteken, met ingevulde verklaring op eer: https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis Een gezegende Goede Week! 

Preek voor de 3de zondag van de Vasten (7 maart 2021)

Afbeelding
Ik zal u een verhaal vertellen, het verhaal van de kroning van een paus, zoals het traditioneel werd gedaan. Luister, het is heel mooi, het is alsof we ons in de Sint Pieter in Rome bevinden, verborgen achter een pilaar van de basiliek. Alles was in feite buitengewoon, omdat de pracht van de liturgie zich ontvouwde ter ere van de paus en, door hem, van Jezus Christus, het hoofd van de heilige Kerk. Hier is het verhaal van de kroning van Pius XII in 1939. Op het geluid van de "Pontificale Mars", de hymne van het Vaticaan, kwam heel Rome bijeen. Zeventigduizend mensen stonden in de basiliek. Een half miljoen mensen verdrongen zich op de piazza voor de gevel van de twaalf apostelen. De processie werd geopend door het speervormige kruis, omringd door zeven acolieten. "Toen kwamen de pontificale wachten met hun zwarte huzarenmutsen, gevolgd door de kamerheren met hun kanten plooikragen en gouden kettingen. De Ridders van Malta vormden plechtige falanxen, gekleed in hun witte

Zondag 7 maart: Tridentijnse Mis in Menen (inschrijven niet meer mogelijk)

De volgende Tridentijnse Mis zal doorgaan op  zondag 7 maart ( 3de zondag van de vasten) om 10u in de Sint Jozefkerk in Menen ( Sint Jozefplein, Menen ). Celebrant is kanunnik Adrien Mesureur ICRSP. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 15 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). Om die reden moeten we met  inschrijvingen  werken. U kunt zich  hier inschrijven .  

Preek van Sexagesima Zondag (7 februari 2021)

Afbeelding
Vijf dagen geleden hadden we de genade om een prachtige mis te houden op het feest van de zuivering van de Heilige Maagd Maria. Daarom stel ik u vandaag voor om de vastentijd te overwegen met de heilige oude man Simeon, die Maria verwelkomde. De weken gaan snel voorbij en het is tijd om vastberaden op weg te gaan naar Jeruzalem. Om een vruchtbare vastentijd te hebben, kijken we naar degene die de H. Lucas beschrijft als "een rechtvaardig en godvrezend man, die verlangend uitzag naar de vertroosting van Israël” (Lc 2: 24). Hij wachtte op de vertroosting van Israël; hij wachtte op zijn bevrijding. En wij, die vorige week de Paascyclus ingingen, waar wachten we nog op? Wachten we eigenlijk wel ergens op? Of kijken wij afwezig naar de opeenvolging van de zondagen (zonder het nog te hebben over de feesten...)? EPISTEL  2 kor 11:19-33,12:1-9 Dierbaren, gij verdraagt toch zo makkelijk de dwazen, omdat gij zelf o zo wijs zijt! Gij verdraagt het immers, als men u tiranniseert, als men u ui

Zondag 7 februari: Tridentijnse Mis in Menen (inschrijven niet meer mogelijk)

De volgende Tridentijnse Mis zal doorgaan op  zondag 7 februari , Septuagesima Zondag, om 10u in de Sint Jozefkerk in Menen ( Sint Jozefplein, Menen ). Celebrant is kanunnik Adrien Mesureur ICRSP. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 15 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). Om die reden moeten we met  inschrijvingen  werken. U kunt zich  hier inschrijven .  

Preek voor het Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus (3 januari 2021)

Afbeelding
Jezus! "onder de hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden." (Handelingen 4: 12) Zijn we overtuigd van deze grote waarheid? Zijn we begin dit jaar klaar om echte voornemens te maken, die we gaan nakomen? Er wordt altijd gezegd dat kiezen, verliezen is. Dat maakt ons bang. Maar bij Jezus is dat niet zo! God kiezen, Jezus kiezen is in tegendeel het openen van onszelf voor het oneindige en dus ook het openen van onszelf voor de andere liefdes in ons leven. De heilige Theresia van het Kind Jezus heeft ons de weg gewezen, en zegt: "Ik kies alles!” EPISTEL  Hand 4:8-12 In die dagen sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! Wanneer we heden gerechtelijk worden verhoord over een weldaad aan een gebrekkig mens bewezen, en over het middel waardoor hij genas, dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jezus Christus van Názaret,

Tridentijnse Mis 3 januari in Menen (geen inschrijvingen meer mogelijk)

update 2 januari 19:45 Inschrijven is niet meer mogelijk: er zijn reeds 15 volwassenen ingeschreven. Als u meer informatie wilt over de missen van het Instituut Christus Koning in Rijsel en La Chapelle d'Armentières:  neem hier contact .  Gods Zegen over dit nieuwe jaar! De volgende Tridentijnse Mis zal doorgaan op  zondag 3 januari , Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus, om 10u in de Sint Jozefkerk in Menen ( Sint Jozefplein, Menen ). Celebrant is kanunnik Adrien Mesureur ICRSP. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal gelovigen beperkt tot 15 (kinderen tot 12 jaar niet meegeteld). Om die reden moeten we met  inschrijvingen  werken. U kunt zich  hier inschrijven .