Posts

Posts uit maart, 2019 weergeven

Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus

Afbeelding
Twee weken geleden verscheen op deze blog een oproep tot steun voor de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus , de zustercongregatie van het Instituut Christus Koning en Hogepriester. Hun overste, Moeder Caroline-Marie van de Drievuldigheid, stelt ons met dit interview haar gemeenschap voor ( icrspfrance.fr ): Wat is de roeping van de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus en waarom die naam?  bij de inkleding van 6 nieuwe novicen (2 februari 2019) De volledige naam van de gemeenschap is: Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus Christus Hogepriester, als vrouwelijke tak van het Instituut van Christus Koning en Hogepriester. Wij houden eraan dezelfde naam te dragen.  De roeping van de zusters, helemaal toegewijd aan het Heilig Hart van de Koning en Hogepriester, bestaat erin een concrete band te scheppen tussen het contemplatieve, dat helemaal gericht is op de gewijde dienst van de Eucharistie en hun dagelijks

Preek van de 2de Zondag van de Vasten

Afbeelding
De Heilige Petrus is een beetje onhandig binnen de groep. Hij wil beletten dat Jezus gevangengenomen wordt in Jeruzalem. Hij wordt “Satan” genoemd. Hij wil Jezus beletten hem de voeten te wassen; hij wordt daarvoor terechtgewezen. Bij de gevangenneming wil hij vechten; dat mocht niet. Vandaag wil hij drie tenten laten opslaan tijdens de Gedaanteverandering… “Hij wist niet wat hij zei”, zegt de Heilige Markus ons. Maar, beminde gelovigen, vandaag zijn we allemaal zoals de Heilige Petrus. Begrijpen wij de Gedaanteverandering eigenlijk wel? Weten wij wel waarom Onze Lieve Heer naar de top van de berg Tabor ging om van gedaante te veranderen? En wat meer is, weten wij wat dat voor ons betekent? Laten we even bekijken wat de Kerk ons daarover te zeggen heeft. EPISTEL  1 tes 4:1-7 Dierbaren, gij hebt van ons geleerd, hoe gij u moet gedragen en aan God welgevallig zijn, we  bidden en smeken u daarom in de Heer Jezus, dat gij nog meer moogt uitmunten in uw levenswandel en in he

Vraag om steun van de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus

Afbeelding
Hieronder een vraag om steun vanwege de zustercongregatie van het Instituut Christus Koning en Hogepriester: de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus . Steunen kan via de algemene website van het Instituut . Van harte aanbevolen! Beste vrienden, Hoeveel genade hebben wij de jongste maanden niet verkregen, te midden van al die beproevingen die wij overal zien, in de wereld en in de Kerk. God is zo goed! Bij de inkleding van 6 nieuwe novicen op 2 februari 2019 Wij moeten Hem daarvoor iets teruggeven, voor zover wij dat woord kunnen gebruiken. De overvloed aan gaven is immers zo groot, dat wij dit onmogelijk kunnen teruggeven, in de letterlijke zin van het woord. En nochtans wil Hij, in al zijn armoede, die wij de jongste weken voor de stal aanschouwd hebben, beroep doen op onze armoede om zijn Kerk te doen verder leven. Wat een eer en wat een vreugde. Beste vrienden, ik verberg niet dat roepingen kostbaar zijn, vooral vandaag.  Een ziel die erin to

Litanie van de Heilige Jozef

Afbeelding
In deze tijd dat de Kerk zodanig wordt aangevallen door de duivel, vraagt het Instituut Christus Koning ons om dagelijks te bidden tot de heilige Jozef tijdens de maand maart. Sint Jozef is de patroonheilige van de Kerk.  Kerkelijke Litanie van de Heilige Jozef Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.. Christus, verhoor ons. God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. God, Heilige Geest, ontferm U over ons. Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons. Heilige Maria, bid voor ons, Heilige Jozef, bid voor ons, Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons, Licht van de aartsvaders, bid voor ons, Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons, Kuise bewaarder der Heilige Maagd, bid voor ons, Voedstervader van Gods Zoon, bid voor ons, Zorgvolle verdediger van Jezus, bid voor ons, Hoofd van het Heilig huisgezin, bid voor ons, Zeer

Preek van zondag Quinquagesima

Afbeelding
Bespottingen, bespuwingen, geselingen en de dood. Jezus geeft duidelijk aan wat er Hem te wachten staat. Maar de Heilige Lucas zegt ons: “Ze begrepen het niet”. Zolang hun Heiland in hun midden is, kunnen ze zich niet inbeelden dat Hij zou lijden, sterven en uiteindelijk verdwijnen. Hetzelfde geldt voor Jeruzalem. Onze Lieve Heer gaat de Olijfberg op en weent om de komende verwoesting van de stad. Maar de discipelen snappen het niet. En dat is ook normaal. Jeruzalem ligt net voor hen, de stad leeft, en ondanks de tekenen van een slechte geestelijke toestand van de Sanhedrin, kunnen ze zich niet inbeelden dat de stad zou verdwijnen. En nochtans staat de Passie voor de deur. EPISTEL  1 kor 13:1-13 Dierbaren, a l spreek ik de talen van mensen en engelen, Maar ik heb de liefde niet: Ik ben een rinkelend bekken, Of een rammelend cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, Al bezit ik alle geheimen en kennis, Al heb ik het volle geloof, dat bergen verzet: Zonder liefde ben ik