Tridentijnse Mis niet langer mogelijk in Dadizele... maar oplossing in de maak

De kanunniken van het Instituut Christus Koning zijn niet langer in de mogelijkheid om de heilige mis in de buitengewone vorm op te dragen in Dadizele: hun apostolaat in Rijsel en Armentiers vraagt hun volledige beschikbaarheid, en ook het komende jaar kunnen ze niet op een extra priester rekenen. We zijn dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. 


Vanwege de nieuwe richtlijnen in het motu proprio Traditionis Custodes is het voor het bisdom niet langer opportuun om de tridentijnse mis te laten doorgaan in de basiliek van Dadizele aangezien het een parochiekerk is. 

We zoeken in nauw overleg met het bisdom een oplossing: dus zowel een priester als een geschikte kerk. 

Bevraging

Na een eerste gesprek met het bisdom denken we aan een mis op zondagmorgen in Brugge. Die zou dan ter vervanging komen van de huidige missen (Dadizele, en de mis van 17u30 in Brugge). We willen graag een beter beeld krijgen van de verwachtingen van de geïnteresseerde gelovigen via deze vragenlijst: https://forms.gle/cjSq7YpMbgHpofD79

We willen u vriendelijk vragen om deze korte bevraging (2 minuten!) in te vullen. Wilt u deze bekend te maken bij andere gelovigen met interesse in de buitengewone vorm, die we via deze weg misschien niet gaan bereiken? Dank bij voorbaat!

En vooral: graag uw gebed voor een spoedige oplossing. Via deze blog houden we u op de hoogte. 

Mogelijkheden tot het bijwonen van de tridentijnse mis 

In afwachting blijft de tridentijnse mis in de H. Bloedbasiliek in Brugge doorgaan, iedere laatste zondag van de maand om 17u30. Zie hiervoor de weblog tridentijnsemis.blogspot.com.

Voor de missen van het Instituut Christus Koning en Hogeprieser, in Rijsel en La Chapelle d'Armentières: zie icrsp-lille.fr. De Hoogmis op zondag is om 10u in St. Etienne (rue de l'Hôpital Militaire, Rijsel) en om 10u30 in de school Notre Dame de Fatima (201 Chemin de la Patinerie, La Chapelle-d'Armentières). 

Bij vragen: neem zeker contact.

Reacties