Posts

Posts uit 2019 weergeven

Welkom terug!

Afbeelding
Vanaf zondag 1 september 2019 wordt opnieuw iedere eerste en derde zondag een Tridentijnse Mis opgedragen in de Basiliek van Dadizele, zie de kalender van deze weblog. Opgelet: op zondag 15 september zal de Mis uitzonderlijk plaatsvinden in de kerk van Geluwe, de basiliek is dan niet beschikbaar vanwege de Noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

Dit is een goede gelegenheid om uw hulp te vragen. In de eerste plaats uw gebed en aanwezigheid, waarvoor we u van harte willen danken. Bij deze een warme oproep voor: zangers (m/v) om het koortje te versterken.jongens en mannen die de mis willen dienen. Voor opleiding wordt gezorgd.vertalers: kanunnik de Martin leert Nederlands, maar kan zijn preken nog niet rechtstreeks in onze taal schrijven. Deze worden daarom vertaald vanuit het Frans. Alle hulp is welkom, in functie van uw tijd en mogelijkheden. Aarzel niet om eventueel geïnteresseerde vrienden en kennissen aan te spreken! Neem contact op via het contactformulier van deze weblog…

Preek voor Drievuldigheidszondag

Afbeelding
Op een dag liep er een heilige bisschop langs het strand. Hij had deze rustige plek gekozen omdat hij in zijn gedachten was opgegaan en een mysterie wilde begrijpen: het mysterie van de Drie-eenheid.
Plotseling zag hij een kind dat druk bezig was, en voortdurend van het strand naar de zee ging en terug: dit kind had een kleine put in het zand gegraven en haalde constant water met een schelp om het in zijn put te gieten.

De bezigheid van het kind intrigeert de bisschop en hij vraagt:

- Wat doe je hier, kleintje?

- Ik wil al het water uit de zee in mijn put doen.

- Maar, mijn kleintje, dat is niet mogelijk! zegt de heilige. De zee is te groot, en je vijver is te klein!

- “Dat klopt," zei het kind. Maar ik zal al het water uit de zee in mijn put hebben gedaan, voordat je het mysterie van de Heilige Drie-eenheid hebt begrepen.
EPISTEL  Rom 11:33-36

O afgrond van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn toch zijn raadsbesluiten, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! "Wie…

Zondag 16 juni

Afbeelding
Zondag 16 juni gaat de laatste Latijnse Mis door voor de zomervakantie, opnieuw om 9u30 in de basiliek van Dadizele. Van harte welkom!

In juli en augustus zal er geen Latijnse Mis zijn in Dadizele, vanaf september terug elke 1ste en 3de zondag van de maand.

Hier vindt u de misuren van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Noord-Frankrijk. De Latijnse Mis in Brugge is zoals steeds om 17u30 in de H. Bloedbasiliek, ook tijdens de zomermaanden.

Dezelfde dag is er ook het jaarlijkse schoolfeest van de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'Armentières, net over de Franse grens met Zuid-West-Vlaanderen.
Om 12u30 wordt een aperitief aangeboden, aansluitend een lekkere maaltijd aan democratische prijzen, spelen voor de kinderen, optredens van de kinderen, tombola, boekenstand ... Voor elk wat wils en een goede gelegenheid om deze school te steunen en te leren kennen. Van harte welkom!

Het adres is: chemin de la …

Preek van de Zondag na Hemelvaart (Eerste Communie van Cyril)

Afbeelding
We staan aan de vooravond van Hemelvaart. Op deze dag herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus.
Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten..
EPISTEL  1 Pet 4:7b-11

Dierbaren, het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij k…

Preek van de 4de Zondag na Pasen

Afbeelding
Intussen brengt de Heer al drie jaar door met Zijn apostelen. Drie jaar lang deelt Hij Zijn leven met hen terwijl ze onderricht van Hem krijgen. Drie jaar om de waarheden die Hij hen leert te overdenken. Drie jaar verheugen ze zich telkens ze begrijpen hoe de profetieën van meer dan vijf eeuwen geleden tot vervulling komen. Drie jaar om te begrijpen dat slechts enkele tientallen mensen de belangrijkste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis meemaken. 
En net nu ze na Zijn dood tot inzicht komen, komt Hij hen zeggen dat Hij zal vertrekken. Wat een leed voor de leerlingen, die er niets van begrijpen. Wat een leed voor de Moeder, hoewel ze het kan begrijpen. Wat een leed! Dat is de reden waarom één van de namen van de Heilige Geest “de Vertrooster” is.
EPISTEL  Jak 1:17-21

Dierbaren, niet dan goede gift en volmaakte gave komt van boven, en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid. Uit vrije wil heeft Hij ons door de predi…

Foto's van de bedevaart - 5 mei 2019

Afbeelding

Preek van het Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
De nacht voor zijn droevig lijden verzamelde Onze Lieve Heer zijn apostelen rond zich. Die nacht, de laatste van zijn sterfelijk leven, riep Jezus zijn kinderen tot zich als een Vader, om hen zijn “laatste wil” bekend te maken. Ieder woord, ieder gebaar is hierbij van het grootste belang. Zo nam hij het brood in zijn heilige eerbiedwaardige handen, richtte zijn ogen naar de hemel tot God, zijn almachtige Vader, dankte, zegende en brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam.” Eveneens nadat het avondmaal gehouden was, nam hij de kelk in zijn heilige, eerbiedwaardige handen, dankte, zegende hij hem, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en drinkt hier allen uit: want dit is de kelk van mijn Bloed, van het nieuw en eeuwig verbond dat voor u en voor velen vergoten zal worden tot vergeving van de zonden.”
EPISTEL Hebr. 9: 11-15

Broeders, Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekoms…

Preek van Pasen

Afbeelding
Welke indrukken hadden de mensen die betrokken waren bij het Lijden van onze Heer, drie dagen later op Pasen? Laten we het eens van naderbij bekijken, het is heel leerrijk.

Op de avond van Goede Vrijdag keert Pilatus naar zijn paleis terug met een gevoel van rust. Er was een einde gemaakt aan de kwestie rond de profeet uit Galilea. Waarschijnlijk bleef hij overtuigd van de onschuld van de Man. Door Zijn waardigheid, Zijn kalme antwoorden en zelfzekere blik was het voor Pilatus duidelijk dat de oversten van de priesters Hem enkel uit afgunst vervolgd hadden. Pilatus had zelfs geprobeerd om Hem te redden. Maar hij had toegegeven, de handen in onschuld gewassen, en het volk had de verantwoordelijkheid voor de misdaad aanvaard. Pilatus had zich dus niets te verwijten. Een onschuldige was gesneuveld. De positie van Pilatus stond echter niet meer in het gedrang. Wat had hij beter kunnen doen?

EPISTEL 1 Kor. 5: 7-8

Dierbaren, doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij vers deeg worden moogt; gij z…

Diensten van de Goede Week

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de Diensten van het Paastriduum bij het Instituut Christus Koning en Hogepriester:
Woensdag 17 april
16 tot 18u: Biecht in de kapel Notre Dame de Fatima
18 tot 20u: Biecht in de kerk van St Etienne
18 tot 20u: Biecht in de kerk van St Géry (Brasménil)


Witte Donderdag 18 april
20u: Plechtige Mis van de Instelling van de Eucharistie en het Priesterschap, in de kerk van St Etienne
Aansluitend, tot middernacht: Wake bij het Heilig Sacrament voor de Doodstrijd van Onze Lieve Heer, biechtgelegenheid


Goede Vrijdag 19 april
7u: Donkere Metten in de kerk van St Etienne
15u: Kruisweg in de kapel Notre Dame de Fatima
17 tot 18h30: Biecht in de kerk van St Etienne
19u: Dienst van Goede Vrijdag in de kerk van St Etienne


Stille Zaterdag 20 april
7h30: Donkere Metten in de kapel Notre Dame de Fatima
10u30 tot 12u30: Biecht in de kapel Notre Dame de Fatima
10u30 tot 12u30: Biecht in de kerk van St Etienne
16 tot 18u: Biecht in de kapel Notre Dame de Fatima
20u30: Paasw…

Bedevaart naar Dadizele: zondag 5 mei 2019

Afbeelding
Meimaand, Mariamaand! Op zondag 5 mei gaan we op bedevaart van Geluwe naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

De dag verloopt als volgt:

   9u30    Tridentijnse H. Mis in de Sint-Dionysiuskerk van Geluwe

  11u00   vertrek bedevaart

  15u00   afsluitend gebed in de Basiliek van Dadizele

De voettocht van 6 km is aangepast voor gezinnen met (jonge) kinderen.

Wat breng je mee?
rozenkranspicknickbij slecht weer: regenkledij Meer informatie en inschrijven: ick.dadizele@gmail.comof via het contactformulier van deze weblog.
Tridentijnse Mis tijdelijk in de kerk van Geluwe

Afbeelding
De basiliek is niet beschikbaar van Pasen tot en met de eerste zondag van juni. Daarom gaan de missen tijdelijk door in de Sint-Dionysiuskerk, Sint-Denijsplaats, Geluwe.
Geluwe is goed bereikbaar per wagen: neem op de A19 afrit 2a Menen-Wervik en vervolgens op het rondpunt de eerste afslag. De kerk bevindt zich 1 km verder op uw rechterkant. Er is parkeergelegenheid op het plein naast de kerk.
Hieronder een overzicht van de missen die in de kerk van Geluwe plaatsvinden (agenda):

zondag 21 april Hoogfeest van Pasen
 9:00   gezongen mis in de kerk van Geluwe (half uur vroeger!)

zondag 5 mei Feest van het Heilig Bloed
 9:30    gezongen mis in de kerk van Geluwe
 11:00  bedevaart naar Dadizele

zondag 19 mei 4de Zondag na Pasen
 9:30    gezongen mis in de kerk van Geluwe
zondag 2 juni: Zondag na Hemelvaart
 9:30    gezongen mis in de kerk van Geluwe

Op zondag 16 juni zijn we terug in basiliek van Dadizele.

Preek van Passiezondag

Afbeelding
Wat is de Mis? Als we het ons van de catechismus herinneren, dan is de Mis de onbloedige vernieuwing van het zoenoffer aan het Kruis. De onbloedige vernieuwing van het zoenoffer aan het Kruis. 
Neen, vergis u niet. Hoewel er géén bloed is, en er géén Romeinse soldaten aanwezig zijn, toch maken we een offer mee. En waar een offer is, daar is ook een slachtoffer. Er is iemand nodig aan wie we het offer opdragen (iemand die iets voor ons terug kan doen). Er is een plaats nodig. En er is een reden nodig, want we offeren niets zomaar zonder reden. We vragen om iets en daarom offeren we iets op.

In het Oude Testament werden dieren of zelfs oogsten geofferd aan God door een priester uit de priesterlijke stam, op een altaar. Enerzijds om de vergeving van onze zonden te vragen, anderzijds om de komst van de Messias.
EPISTEL Heb 9:11-15

Dierbaren: Christus, optredend als Hogepriester der toekomende goederen, is het Heiligdom binnengegaan door de grotere en volmaaktere Tabernakel, welke niet met …

Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus

Afbeelding
Twee weken geleden verscheen op deze blog een oproep tot steun voor de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus, de zustercongregatie van het Instituut Christus Koning en Hogepriester. Hun overste, Moeder Caroline-Marie van de Drievuldigheid, stelt ons met dit interview haar gemeenschap voor (icrspfrance.fr):

Wat is de roeping van de Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus en waarom die naam? 

De volledige naam van de gemeenschap is: Zusters van Aanbidding van het Koninklijk Hart van Jezus Christus Hogepriester, als vrouwelijke tak van het Instituut van Christus Koning en Hogepriester. Wij houden eraan dezelfde naam te dragen. 
De roeping van de zusters, helemaal toegewijd aan het Heilig Hart van de Koning en Hogepriester, bestaat erin een concrete band te scheppen tussen het contemplatieve, dat helemaal gericht is op de gewijde dienst van de Eucharistie en hun dagelijks leven. Zij willen deze aanbidding van God aanwezig maken in hun huizen en rondom h…

Preek van de 2de Zondag van de Vasten

Afbeelding
De Heilige Petrus is een beetje onhandig binnen de groep. Hij wil beletten dat Jezus gevangengenomen wordt in Jeruzalem. Hij wordt “Satan” genoemd. Hij wil Jezus beletten hem de voeten te wassen; hij wordt daarvoor terechtgewezen. Bij de gevangenneming wil hij vechten; dat mocht niet. Vandaag wil hij drie tenten laten opslaan tijdens de Gedaanteverandering… “Hij wist niet wat hij zei”, zegt de Heilige Markus ons. Maar, beminde gelovigen, vandaag zijn we allemaal zoals de Heilige Petrus. Begrijpen wij de Gedaanteverandering eigenlijk wel? Weten wij wel waarom Onze Lieve Heer naar de top van de berg Tabor ging om van gedaante te veranderen? En wat meer is, weten wij wat dat voor ons betekent? Laten we even bekijken wat de Kerk ons daarover te zeggen heeft.
EPISTEL 1 tes 4:1-7

Dierbaren, gij hebt van ons geleerd, hoe gij u moet gedragen en aan God welgevallig zijn, we bidden en smeken u daarom in de Heer Jezus, dat gij nog meer moogt uitmunten in uw levenswandel en in het behagen aan God, …