Posts

Posts uit 2019 weergeven

Liturgische kalender 2020

Afbeelding
Graag stellen we u deze kalender voor het jaar 2020 voor, met de zondagen en heiligenfeesten volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus. Verkrijgbaar aan 15 euro per stuk, of 10 euro vanaf 3 exemplaren. We proberen ze te verdelen via de Latijnse Mis in Dadizele. Als u ze liever per post ontvangt, komen er nog verzendkosten bij. Hieronder enkele voorbeeldpagina's.  Interesse? Laat ons zo snel mogelijk iets weten via het contactformulier .

Preek van de 3de Zondag van de Advent (2019)

Afbeelding
Er zijn slechts twee "roze zondagen" in het jaar. En toch lijkt het me dat hun spiritualiteit het meest gewoon is: in een leven met dagelijks zorgen en moeilijkheden, moeten we ernaar streven om altijd blij te blijven. Niet een uitbundige vreugde, natuurlijk. Deze is moeilijk om te dragen, maar een diepe en blijvende vreugde, dochter van innerlijke vrede. Daarom moeten we allemaal in de eerste plaats naar deze vrede streven, anders zal onze vreugde gemaakt en fragiel en ondraaglijk zijn. De heilige Franciscus van Sales schrijft: "Uw dierbare ziel is in orde omdat ze wil vooruitgaan naar de heilige liefde van Onze-Lieve-Heer... En omdat de liefde alleen maar in vrede woont, wees er altijd op bedacht de heilige gemoedsrust goed te bewaren. Dat we blij zijn met werk, verdriet, moeilijkheden! Want dat zijn de wegen van de hemel, mits we ze aan God toewijden." EPISTEL  Fil 4:4-7 Dierbaren, verblijdt u altijd in den Heer; ik herhaal het: Verblijdt u!

Kerstconcert 13 december

Afbeelding
Een concert ter voorbereiding van Kerstmis! U bent van harte uitgenodigd op 13 december om 20 uur, in de kerk van St. Etienne, rue de l'hƓpital militaire 47, Rijsel . Op het programma: kerstliederen, o.a. door de leerlingen van Notre Dame de Fatima Messe de Minuit van Charpentier instrumenten Aan het eind van het concert is iedereen welkom om na te praten bij een glaasje wijn of warme chocolademelk. Vrije bijdrage, ten voordele van de school Notre Dame de Fatima .

Hoor wie klopt daar...

Afbeelding
Sinterklaas bracht een bezoekje na de mis zondag laatst šŸ™‚

Preek van de 1ste Zondag van de Advent (2019)

Afbeelding
U weet het, wij zijn de godsdienst van de menswording, die ons leert dat God op de aarde gekomen is om ons te redden. Hij is niet hoog in de hemel gebleven, maar is nedergedaald om ons omhoog te heffen. Hij heeft onze menselijke natuur gedeeld opdat we aan zijn goddelijkheid deel zouden hebben. Hij is Mens geworden, ons gelijk. Maar vooraleer een ziel en een menselijk lichaam aan te nemen, heeft Hij zijn komst voorbereid. Het was lang wachten, duizenden jaren lang, en de Kerk doet ons die tijd herbeleven tijdens de Advent. Vier weken om ons te doen stilstaan bij het lijden van de mensheid terwijl ze van God gescheiden was. Maar ook haar hoop bij het horen van de profetieĆ«n. Het is deze reis samen met de profeten die ik met u vandaag wil maken. Een reis in het verleden, naar de tijd van het uitverkoren volk, maar ook in de toekomst, die van de profetieĆ«n. EPISTEL  Rom 13:11-14a Dierbaren,  gij weet, dat het tijd is, en dat het uur is geslagen, om op te staan uit de slaap;

Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november - 8 december)

Afbeelding
Op zondag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op zaterdag 30 november. GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS  Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus  30 november - 8 december  1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen" 2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen GEBED O Maria, allerzuiverste Maagd,  Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren,  waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen,  sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven,  dat hun harten mogen branden van ware liefde. Leid de echtparen,  geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid,  geef aan de priesters en religieuzen  dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat,  aan Jezus

Preek van de 21ste Zondag na Pinksteren

Afbeelding
De maand die net begonnen is, staat in het teken van het gebed voor de overledenen. We denken er dus heel in het bijzonder aan om hen dagelijks deze geestelijke hulp aan te bieden. Tegelijk is de oktobermaand net voorbij: de maand van de rozenkrans. We mogen onze voornemens en goede gewoonten niet opgeven, maar moeten ons tot Maria blijven richten en de rozenkrans bidden. De Heilige Paulus spreekt in zijn epistel over een hardnekkig gevecht, een vuistgevecht met onzichtbare vijanden die nochtans erg reĆ«el zijn en met vuurpijlen op ons schieten! Het is een verschrikkelijke strijd en we moeten ons stevig bewapenen om weerstand te kunnen bieden en de volledige overwinning te behalen. Het wordt een hevige strijd en ons wapen hebben we al bij de hand: de heilige rozenkrans! EPISTEL  Ef 6:10-17 Dierbaren, weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onz

Preek van de 19de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Vandaag hebben we een evangelie dat me jaren lang heeft verbaasd vanwege de paradox die het lijkt te bevatten. Aan de ene kant wordt de goddelijke barmhartigheid geprezen, aan de andere kant tonen wij een onverbiddelijke God die diegene die zich onwaardig toont voor zijn feest botweg afwijst. Maar dit is precies de tragedie van onze tijd: we begrijpen niet wat barmhartigheid werkelijk is. Johannes Paulus II zei: "De hedendaagse mentaliteit lijkt tegengesteld te zijn aan de God van barmhartigheid en heeft de neiging om het begrip barmhartigheid zelf uit het leven te verwijderen en uit het menselijk hart te verwijderen." Verbazingwekkend, in een eeuw die alleen dat woord in zijn mond heeft... Maar de Paus had gelijk omdat de vijanden van de Kerk, bedorven als ze zijn in navolging van de vader van de zonde, zich niet tegen de barmhartigheid verzetten door haar af te wijzen, maar door haar te kortwieken en te verdraaien. EPISTEL  Ef 4:23-28 Dierbaren, gij moet

Preek van het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Afbeelding
We zijn de eerste week van de maand van de rozenkrans en vieren vandaag de Allerheiligste Maagd Maria onder de naam van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Het is een goede gelegenheid om deze devotie te herontdekken; om met een nieuwe blik naar deze devotie te kijken, die zo bekritiseerd wordt door de modernen en de vijanden van de Kerk, maar zozeer aangemoedigd wordt door de hemel, de heiligen en de hele katholieke Traditie. Ik herinner me graag dat de 150 Weesgegroetjes van de rozenkrans de reflectie zijn van de 150 psalmen van de Bijbel, die het officiƫle liturgische gebed van het Heilige Kerk vormen. Een mariale reflectie, eenvoudig, arm, toegankelijk voor iedereen, jong en oud, geletterd en onwetend, energiek en moe.... Het is aan de heilige Dominicus dat we onze huidige rozenkrans te danken hebben. De 150 Weesgegroetjes werden verdeeld in drie delen, ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid. Vervolgens wordt elk deel in vijf tientjes onderverdeeld, telkens voora

Rozenkransmaand

Afbeelding
Voor wie het haalbaar is: ter gelegenheid van de rozenkransmaand bidden we de komende zondagen het rozenhoedje voor de mis, om zo onze intenties en ons apostolaat toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Afspraak om 9:00 in de basiliek. Van harte welkom! zondag 6 oktober: Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans   9:00 rozenhoedje   9:30 gezongen heilige mis zondag 20 oktober: 19de zondag na Pinksteren   9:00 rozenhoedje   9:30 gezongen heilige mis

Dankwoord van kanunnik de Martin

Afbeelding
Beste vrienden, Als God roept, moet je antwoorden, er is geen andere keuze. Er is geen andere keuze, als je tenminste naar de hemel wil gaan en degenen die je liefhebt, ook daarheen wil leiden. Gods wil is altijd mooi, altijd prachtig, en altijd het meest geschikte, meest gelukkige voor ons. En toch betekent dit zeker niet dat het gemakkelijk is. De grootste helden kunnen hebben geaarzeld om de mooiste en nobelste dingen te bereiken. En toch zijn we steeds blij dat we het hebben gedaan. Gods wil is het dat uw dienaar alles achterlaat om voor andere zielen te gaan zorgen. Om zijn land te verlaten, om de zielen die hij kent en liefheeft te verlaten, om zijn leerlingen te verlaten. En om ergens anders opnieuw te beginnen, in een ander volk en in een andere taal. En toch is dit niets anders dan het gevolg van een gebed. Als de priester God vraagt om hem te bevrijden van alles wat niet God zelf is, dan luistert God goed naar ons gebed, ondanks ons, en geeft ons de middele

Afscheid van kanunnik de Martin: zondag 15 september in La Chapelle d'ArmentiĆØres

Afbeelding
Kanunnik de Martin kreeg eind augustus tijdens het generaal kapittel van het Instituut Christus Koning een nieuwe benoeming: na 5 jaar inzet voor het apostolaat van het Instituut Christus Koning in Noord-Frankrijk, en sinds 2017 ook in Dadizele, vertrekt hij naar Firenze . Op zondag 15 september zal hij de Hoogmis van 10u30 opdragen in de kapel van de school van het Instituut in La Chapelle d'ArmentiĆØres, uit dank voor de afgelopen jaren. De mis van 15 september, die aanvankelijk voorzien was in Geluwe, gaat niet  door. Op zondag 6 oktober mogen we kanunnik Adrien Mesureur verwelkomen in Dadizele: hij zal voortaan de 1ste en 3de zondag de Mis van 9u30 opdragen. zondag 15 september 2019 om 10:30 dankmis opgedragen door kanunnik de Martin  Na de mis is iedereen uitgenodigd voor een picknick in de tuin van de school (zelf te voorzien),  gevolgd door de vespers en Te Deum om 17:30. Adres:  Ecole Notre Dame de Fatima 201 chemin de la Patinerie 59930 La Ch

Preek van de 12de Zondag na Pinksteren

Afbeelding
We bevinden ons voor een man die op de grond ligt, gepijnigd en vernederd. Hij is al zijn geld kwijt en heeft zijn kracht, en zijn waardigheid verloren. De voorbijgangers zien hem in de meest absolute ellende. Toch toont Onze Lieve Heer in het Evangelie deze man niet als onze naaste. Neen. De FarizeeĆ«r stelde hem de vraag als volgt: „Wie is dan mijn naaste?” maar Onze Lieve Heer draait de vraag om: „Van wie ben ik de naaste?” Het antwoord is dat de Barmhartige Samaritaan de naaste is van deze man. Waarom heeft Onze Lieve Heer geantwoord door de vraag om te draaien? Daar is een simpele reden voor. Dat komt omdat in dit Evangelie, Onze Lieve Heer de aandacht op ons wil richten, op onze houding, op onze naastenliefde. De halfdode man is een teken dat de Heer ons geeft om ons opnieuw duidelijk te maken dat als het over naastenliefde gaat, de bal steeds in ons kamp ligt. Laten we dat even van dichterbij bekijken. De grote meesters van het geestelijk leven herinneren ons eraan

Welkom terug!

Afbeelding
UPDATE (31/08/2019): de mis van 15 september gaat niet door. U bent van harte uitgenodigd voor de dankmis bij het afscheid van kanunnik de Martin om 10:30 in de ka pel van Notre Dame de Fatima:  201 Chemin de la Patinerie, La Chapelle-d'ArmentiĆØres (F) . Vanaf oktober zal kanunnik Adrien Mesureur ICRSP de eerste en derde zondag van de maand de Tridentijnse Mis opdragen in Dadizele. Vanaf zondag 1 september 2019 wordt opnieuw iedere eerste en derde zondag een Tridentijnse Mis opgedragen in de Basiliek van Dadizele, zie de kalender van deze weblog.  Dit is een goede gelegenheid om uw hulp te vragen. In de eerste plaats uw gebed en aanwezigheid, waarvoor we u van harte willen danken. Bij deze een warme oproep voor: zangers (m/v) om het koortje te versterken. jongens en mannen die de mis willen dienen. Voor opleiding wordt gezorgd. vertalers: kanunnik de Martin leert Nederlands, maar kan zijn preken nog niet rechtstreeks in onze taal schrijven. Deze worden daarom vert

Preek voor Drievuldigheidszondag

Afbeelding
Op een dag liep er een heilige bisschop langs het strand. Hij had deze rustige plek gekozen omdat hij in zijn gedachten was opgegaan en een mysterie wilde begrijpen: het mysterie van de Drie-eenheid. Plotseling zag hij een kind dat druk bezig was, en voortdurend van het strand naar de zee ging en terug: dit kind had een kleine put in het zand gegraven en haalde constant water met een schelp om het in zijn put te gieten. De bezigheid van het kind intrigeert de bisschop en hij vraagt: - Wat doe je hier, kleintje? - Ik wil al het water uit de zee in mijn put doen. - Maar, mijn kleintje, dat is niet mogelijk! zegt de heilige. De zee is te groot, en je vijver is te klein! - “Dat klopt," zei het kind. Maar ik zal al het water uit de zee in mijn put hebben gedaan, voordat je het mysterie van de Heilige Drie-eenheid hebt begrepen. EPISTEL   Rom 11:33-36 O afgrond van rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn toch zijn raadsbesluiten, hoe onna

Zondag 16 juni

Afbeelding
Zondag 16 juni gaat de laatste Latijnse Mis door voor de zomervakantie, opnieuw om 9u30 in de basiliek van Dadizele. Van harte welkom! In juli en augustus zal er geen Latijnse Mis zijn in Dadizele, vanaf september terug elke 1ste en 3de zondag van de maand. Hier  vindt u de misuren van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Noord-Frankrijk. De Latijnse Mis in Brugge  is zoals steeds om 17u30 in de H. Bloedbasiliek, ook tijdens de zomermaanden. Dezelfde dag is er ook het jaarlijkse schoolfeest van de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'ArmentiĆØres, net over de Franse grens met Zuid-West-Vlaanderen. Om 12u30 wordt een aperitief aangeboden, aansluitend een lekkere maaltijd aan democratische prijzen, spelen voor de kinderen, optredens van de kinderen, tombola, boekenstand ... Voor elk wat wils en een goede gelegenheid om deze school te steunen en te leren kennen. Van harte welkom! Het adres

Preek van de Zondag na Hemelvaart (Eerste Communie van Cyril)

Afbeelding
We staan aan de vooravond van Hemelvaart. Op deze dag herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus. Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten.. EPISTEL   1 Pet 4:7b-11 Dierbaren, het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en wees