Posts

Posts uit november, 2019 tonen

Noveen van de Onbevlekte Ontvangenis (30 november - 8 december)

Afbeelding
Op zondag 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De noveen ter voorbereiding op dit feest begint op zaterdag 30 november. GROTE NOVEEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS  Gezegend en aangemoedigd door onze H. Vader de Paus  30 november - 8 december  1. elke dag: tientje van de Rozenkrans, daarna 3x de aanroeping: "O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen" 2. heilige Communie op 8 december of op een dag van het octaaf - Biecht aanbevolen GEBED O Maria, allerzuiverste Maagd,  Wiens Onbevlekt Hart moet zegevieren,  waak over de zuiverheid van de onschuldige kinderen,  sta de jongeren bij die strijden om de zuiverheid te beleven,  dat hun harten mogen branden van ware liefde. Leid de echtparen,  geroepen om de echtelijke liefde te beleven in heiligheid,  geef aan de priesters en religieuzen  dat ze een mooie getuigenis geven door hun trouw aan het celibaat,  aan Jezus

Preek van de 21ste Zondag na Pinksteren

Afbeelding
De maand die net begonnen is, staat in het teken van het gebed voor de overledenen. We denken er dus heel in het bijzonder aan om hen dagelijks deze geestelijke hulp aan te bieden. Tegelijk is de oktobermaand net voorbij: de maand van de rozenkrans. We mogen onze voornemens en goede gewoonten niet opgeven, maar moeten ons tot Maria blijven richten en de rozenkrans bidden. De Heilige Paulus spreekt in zijn epistel over een hardnekkig gevecht, een vuistgevecht met onzichtbare vijanden die nochtans erg reëel zijn en met vuurpijlen op ons schieten! Het is een verschrikkelijke strijd en we moeten ons stevig bewapenen om weerstand te kunnen bieden en de volledige overwinning te behalen. Het wordt een hevige strijd en ons wapen hebben we al bij de hand: de heilige rozenkrans! EPISTEL  Ef 6:10-17 Dierbaren, weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onz