Posts

Posts uit oktober, 2018 tonen

Heilige Mis op Allerheiligen

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de heilige Missen opgedragen door het Instituut Christus Koning en Hogepriester op het feest van Allerheiligen , donderdag 1 november 2018: in de kapel van de  H. Rita, Brasmenil  (bij Doornik):             8:00 gelezen H. Mis in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle :             8:30 gelezen H. Mis             10:30 gezongen H. Mis             18:30 gelezen H. Mis in de kerk van  St. Étienne, Rijsel :              10:00 gezongen H. Mis Op Allerzielen , vrijdag 2 november 2018: in de kapel van de  H. Rita, Brasmenil  (bij Doornik):             8:00 gezongen H. Mis in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle :             9:00 gelezen H. Mis             11:00 gelezen H. Mis             19:00 gelezen H. Mis in de kerk van  St. Étienne, Rijsel :              19:00 gezongen H. Mis Op zondag 4 november is er zoals gewoonlijk om 9:30 een gezongen heili

Preek van de 22ste zondag na Pinksteren

Afbeelding
Op een dag zag een heilige bisschop in zijn droom een kind met een gouden vishaak aan een zilveren draad, die een vrouw redt uit een diepe put. Bij het opstaan, kijkt hij uit zijn raam. Op het kerkhof ziet hij datzelfde kind geknield bij een kersverse graftombe. Hij gaat naar het kind toe en vraagt: "Wat doe je daar, mijn kind?" "Ik zeg een Onze Vader en een Miserere voor de ziel van mijn moeder die hier begraven ligt." God deed de bisschop inzien dat het eenvoudige gebed van het kind een ziel had gered. Op een avond rust Pater Pio even uit, alleen in zijn kamer, wanneer hem een man verschijnt. Vol verwondering staat Pater Pio recht en vraagt hem om zijn naam en de reden van zijn bezoek. "Ik heet Pietro di Mauro. Ik ben omgekomen in een brand op 18 september 1908 in dit klooster. Ik kom uit het vagevuur: de Heer heeft mij toestemming gegeven om u te vragen om morgenochtend de Mis op te dragen voor mijn intentie. Dankzij uw gebeden, kan ik naar

Preek van het Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Afbeelding
Toen de kathaarse ketterij zich in de regio van Toulouse verspreidde en steeds diepere wortels schoot, deed de Heilige Dominicus, die nog niet zo lang daarvoor de Orde der Predikheren had opgericht, er alles aan om deze ketterij te stoppen. Om dat zo doeltreffend mogelijk te doen, riep hij de bijstand van de Heilige Maagd in, die door de ketters werd aangevallen in haar waardigheid. Het is haar gegeven de ketterijen in het hele universum te vernietigen. De Heilige Dominicus kreeg van Maria de waarschuwing om het volk over de rozenkrans te prediken als een bijzonder doeltreffend middel tegen ketterijen en ondeugd. Hij bracht de taak die hem was opgelegd ijverig tot een goed eind. De rozenkrans is een bijzondere gebedsvorm waarin we godsvruchtig mediteren over de mysteries van onze verlossing. Het is dus vanaf dat moment dat, dankzij de Heilige Dominicus, deze manier van bidden bekender geworden is en zich heeft verspreid. EPISTEL  Spreuken 8: 22, 24, 32-35 De Heer schiep mij a