Posts

Posts uit december, 2018 weergeven

Heilige Missen op Kerstmis

Afbeelding
Hieronder vindt u een overzicht van de H. Missen opgedragen door het Instituut Christus Koning en Hogepriester op Kerstmis: Middernachtmis   in de kerk van  St. Étienne, Rijsel :   23:00 Wake   24:00  Plechtige Middernachtmis   Dageraadsmis:   8:30  in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle Dagmis van Kerstmis:    10:00  in de kerk van  St. Étienne, Rijsel   10:30 in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle Vespers en Lof:   17:30 in de kapel van de  school Notre Dame de Fatima, Armentiers-Kapelle We wensen u van harte een zalig Kerstmis!

Preek van de 3de zondag van de Advent

Afbeelding
Het Hebreeuwse volk is al zo lang in slavernij dat ze zich zelfs niet meer kunnen herinneren dat ze ooit vrij waren. Ze vertellen elkaar wel oude verhalen, maar op den duur hebben die bijna geen betekenis meer. Niettemin leven ze en sterven ze al meer dan 400 jaar met een sprankeltje hoop. God heeft hen namelijk beloofd dat er een einde aan de slavernij zou komen. Hun gemoedstoestand verandert bij de komst van Mozes. Mozes, de prins die Egypte was ontvlucht, is teruggekeerd om zich over Gods volk te ontfermen. Een prins van het koninklijk hof eist van de farao de vrijheid voor 600.000 Joodse slaven. Dat is op zich al verbazingwekkend. Daarenboven beweert hij Hebreeër te zijn en dat God hem gestuurd heeft. Ofwel is hij gek, ofwel staan er serieuze dingen te gebeuren. Het volk gaat ervan dromen. EPISTEL Fil 4:4-7 Dierbaren, verblijdt u altijd in den Heer; ik herhaal het: Verblijdt u! Laat alle mensen uw minzaamheid zien. De Heer is nabij; maakt u over niets bezor

Preek van de 1ste Zondag van de Advent

Afbeelding
Wat staat er ons te wachten na dit leven? Als we ons inspannen om eerlijke, menslievende, aangename mensen te zijn, wat zullen we dan aan de overkant vinden? Dit is wat een bij ons veelvoorkomende religie aanbiedt: als gezelschap, veel vrouwen. En als landschap, een vruchtbaar land met stromen van water, wijn, melk en honing. Als kers op de taart zijn er allerlei fruitsoorten ter beschikking. Een andere religie die aan volgelingen wint, het neopaganisme biedt ons een paradijs met oneindige veldslagen, erg lange maaltijden en eveneens heel wat vrouwen. Zo kunnen we alle valse godsdiensten overlopen en steeds ongeveer hetzelfde aantreffen. Wat wordt daarmee bedoeld? Een paradijs waar er helemaal niets bovennatuurlijks te vinden is. Een eeuwigheid van alle zinnelijke geneugten die we maar willen. Een paradijs waar de dieren even gelukkig zijn als de mens. Een tweede vaststelling? Vrouwen hebben geen recht op het paradijs. Dat is nu eenmaal zo niet voorzien. EPISTEL  Rom 13