Posts

Posts uit februari, 2019 weergeven

Vasten-recollectie Domus Christiani 9 maart

Afbeelding
Van harte welkom op zaterdag 9 maart voor de vasten-recollectie van de gezinsgroep  Domus Christiani . Deze dag gaat door in Kortemark, in het klooster van de Zusters van Liefde. De dag verloopt als volgt:   vanaf 9u30 ontvangst   10u00 conferentie: "de zeven hoofdzonden en de vooruitgang van ons geestelijk leven"   11u30 gezongen H. Mis (missaal 1962)   12u30 middagmaal (warme maaltijd wordt voorzien)   14u00 rozenhoedje   14u30 conferentie: "Uit God geboren” (Joh. 1,13): het gebed en de toename van het genadeleven in ons   15u45 H. Lof Einde is voorzien om 16u. Wie wil, kan napraten bij een "potje koffie". De conferenties worden gegeven door onze proost. Tijdens de conferenties is er een afzonderlijk programma voor de kinderen. Voor de praktische organisatie (maaltijd en kinderprogramma), graag inschrijven ( contact ).

Zondag Septuagesima

Afbeelding
Wat is het elfde uur ?  Dat is een vraag die veel jongeren, maar ook ouderen, zich elk jaar stellen, bij de lezing van de parabel van de Werkers van het Elfde Uur. Het is nochtans eenvoudig. Bij de Romeinen worden de dagen ingedeeld in twaalf uren. Men begint de uren te tellen bij het opgaan van de zon. Het zesde uur is het moment van de dag waarop de zon zich in het midden van de hemel bevindt. Het twaalfde uur is het moment waarop de nacht valt. Deze zondag geeft die indeling onze levensloop weer, vanaf onze geboorte tot aan onze dood. En onze dood is uiteindelijk het prachtige moment waarop we bij God komen, voor altijd. In het epistel van vandaag wordt dit ook bevestigd door Sint Paulus. We moeten leven alsof we aan een wedstrijd meedoen waarvan de prijs een onvergankelijke kroon is die voor altijd op ons hoofd zal blijven, de Eeuwigheid. Net als een atleet moeten we met matigheid leven, oprecht zijn en niet vals spelen, ons lichaam onderwerpen en niet zijn slaaf zij

Preek van de 4de zondag na Driekoningen

Afbeelding
"Ge zult de naaste liefhebben als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen kwaad; de liefde volbrengt dus de ganse Wet. Wie zijn naaste liefheeft, heeft de Wet volbracht." Sint Augustinus zei: "Heb lief en doe wat je wil". Wat betekent dat? Is dat een excuus voor ongeremd genot? Zeggen Onze Lieve Heer en zijn heiligen soms tot ons: "Doe maar wat je hart begeert en het komt allemaal goed"? Zeker niet. Maar hoe komt het dan dat gewone stervelingen niet in staat zijn zoiets eenvoudigs te begrijpen terwijl het ons recht naar de hemel stuurt? Dat komt omdat de duivel er in de wereld van vandaag al meer dan een halve eeuw is in geslaagd om ons beter te onderwerpen door een bepaald idee te verspreiden, namelijk dat "verliefdheid" hetzelfde is als "liefde". Het gevoel van verliefd worden, zich aangetrokken voelen, een zwak te hebben voor iets: dat zou liefde zijn. Het zou geen zin hebben te proberen onze gevoelens rationee