Posts

Posts uit mei, 2019 tonen

Preek van de 4de Zondag na Pasen

Afbeelding
Intussen brengt de Heer al drie jaar door met Zijn apostelen. Drie jaar lang deelt Hij Zijn leven met hen terwijl ze onderricht van Hem krijgen. Drie jaar om de waarheden die Hij hen leert te overdenken. Drie jaar verheugen ze zich telkens ze begrijpen hoe de profetieën van meer dan vijf eeuwen geleden tot vervulling komen. Drie jaar om te begrijpen dat slechts enkele tientallen mensen de belangrijkste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis meemaken.  En net nu ze na Zijn dood tot inzicht komen, komt Hij hen zeggen dat Hij zal vertrekken. Wat een leed voor de leerlingen, die er niets van begrijpen. Wat een leed voor de Moeder, hoewel ze het kan begrijpen. Wat een leed! Dat is de reden waarom één van de namen van de Heilige Geest “de Vertrooster” is. EPISTEL   Jak 1:17-21 Dierbaren, niet dan goede gift en volmaakte gave komt van boven, en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid. Uit vrije wil heeft Hij

Foto's van de bedevaart - 5 mei 2019

Afbeelding

Preek van het Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
De nacht voor zijn droevig lijden verzamelde Onze Lieve Heer zijn apostelen rond zich. Die nacht, de laatste van zijn sterfelijk leven, riep Jezus zijn kinderen tot zich als een Vader, om hen zijn “laatste wil” bekend te maken. Ieder woord, ieder gebaar is hierbij van het grootste belang. Zo nam hij het brood in zijn heilige eerbiedwaardige handen, richtte zijn ogen naar de hemel tot God, zijn almachtige Vader, dankte, zegende en brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam.” Eveneens nadat het avondmaal gehouden was, nam hij de kelk in zijn heilige, eerbiedwaardige handen, dankte, zegende hij hem, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt en drinkt hier allen uit: want dit is de kelk van mijn Bloed, van het nieuw en eeuwig verbond dat voor u en voor velen vergoten zal worden tot vergeving van de zonden.” EPISTEL  Hebr. 9: 11-15 Broeders,  Christus is opgetreden als Hogepriester van de goeder