Posts

Posts uit januari, 2018 tonen

Preek van de 3de zondag na Driekoningen

Een dame die het protestantse geloof beleed, klopte vaak aan bij de Heilige Franciscus Van Sales, die dan reeds bisschop was, om over de waarheden van het Geloof te discussiëren. Hij was erin geslaagd haar alle waarheden te verklaren, maar één onderwerp bleef een struikelsteen. Ze begreep het celibaat van de priesters niet. Zo kwam ze steeds opnieuw naar het bisschoppelijk paleis met nieuwe argumenten. Uiteindelijk zei de Heilige Franciscus van Sales haar het volgende: “Mevrouw, als ik getrouwd was, denkt u dan dat ik de tijd zou hebben u elke dag zolang te woord te staan?” Een ander voorbeeld die schijnbaar geen verband houdt met het eerste. De Heilige Josaphat, ook een bisschop, stierf in 1623 de marteldood nadat hij een schismatische groep probeerde te bekeren. Hij stierf, biddend voor zijn vijanden. De moordenaars van de Martelaar waren de eersten die de heilzame effecten van zijn bloed voelden: ze zworen het schisma af en zagen de gruwel van hun misdaad in. Wat is nu het verband t

Preek van het Feest van de Heilige Familie

In het evangelie van vandaag vinden we een beeld dat erg goed lijkt aan te sluiten bij het hedendaags denken. Een kind van twaalf kan in zijn menselijke vrijheid beslissen waar hij heen wil en zo zijn ouders de les lezen als ze het kind terecht wijzen. Een handige en praktische interpretatie voor een slecht opgevoed kind of voor ouders die altijd maar excuses zoeken voor het gedrag van hun kind! Zo is het echter niet. Kijken we eens beter. Alle Israëlische mannen van 13 jaar moeten naar de tempel in Jeruzalem voor 3 feesten. Godvruchtige families gaan ook met vrouwen en kinderen jonger dan dertien jaar. Dit was het geval met Jezus die 12 jaar was, ook de Heilige Maagd is meegekomen. Ze waren er voor het Paasfeest. Op de terugweg gebeurde er iets onverwachts. De karavanen reizen min of meer samen en de kinderen kunnen genieten van ’t gezelschap van leeftijdgenoten en samen spelen. Pas ’s avonds komen de ouders en hun kinderen terug samen om te eten en te slapen. Het is pas hier dat Mar