Posts

Posts uit 2020 tonen

Voor de Mis: open brief aan de premier

Graag delen we onderstaande open brief van een parochie in Ukkel aan Alexander Decroo, met de vraag om de Heilige Mis terug toe te laten. U kunt de brief hier mee ondertekenen: www.pourlamesse-voordemis.be/ Geachte Heer Eerste Minister, Bewust van de bijzonder complexe en zware taak die u in deze tijden van pandemie waarneemt en van uw bereidheid om voor het welzijn van het land te werken vragen wij, priesters en diakens in de stad of op het platteland, aalmoezeniers, religieuze mannen en vrouwen, om niet toe te staan dat duizenden gelovigen in ons land worden gediscrimineerd. De regering heeft op vrijdag 27 november de toestemming gegeven om de zogenaamde “niet-essentiële” handelszaken, musea en zwembaden te heropenen, maar ze heeft drastische maatregelen bepaald voor de eindejaarsfeesten en ook de avondklok behouden. Dit overlegcomité heeft het echter niet gehad over het essentiële voor heel veel mensen in België, namelijk de erediensten. Zodoende mogen we vanaf aanstaande dinsdag v

Preek van Allerheiligen (zondag 1 november 2020)

Afbeelding
Kanunnik Mesureur was onverwacht verhinderd voor de Mis van Allerheiligen. We delen hieronder graag de preek die hij had voorzien: Het feest van Allerheiligen legt ons het doel van ons leven voor ogen: heiligheid. Een heiligheid die voor ieder van ons anders is, maar toch heel reëel. De tijd die we op aarde hebben, moet worden gebruikt om de goede God te bereiken, om die band te vernieuwen die door de zonde voortdurend wordt verbroken.  Daarom kunnen we zeggen dat het leven als een rivier is, soms heel onstuimig, andere keren rustiger, maar die ons sinds de erfzonde wegvoert van God en zijn liefde. Om onze redding mogelijk te maken, moeten we tegen de stroom van onze ongeordende passies ingaan. Zolang we proberen vooruit te komen, lukt het ons om deze stroming op te varen of in ieder geval tegen te gaan; maar op de dag dat we onze inspanningen staken, worden we meegesleurd in de richting van de oceaan, waar stormen op ons wachten, dat wil zeggen, ernstige verleidingen en misschien wel

zondag 1 november: tridentijnse Mis om 10u in Geluwe ipv Dadizele

Afbeelding
Vanwege de recent gewijzigde corona-maatregelen zal de tridentijnse Mis van zondag 1 november, hoogfeest van Allerheiligen, doorgaan in de Sint-Dionysiuskerk van Geluwe , om 10u .  Van harte welkom en mondmasker niet vergeten!

Foto's van de H. Mis van zondag 4 oktober 2020

Afbeelding
Hieronder enkele foto's van de Plechtigheid van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op zondag 4 oktober, met de Eerste Communie van Alice. Gaudeamus in Domino - Verheugen wij ons allen in de Heer, nu wij het feest vieren ter ere van de zalige Maagd Maria, over wier plechtigheid de engelen zich verblijden, en de Zoon van God loven.

Preek van de plechtigheid van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (zondag 4 oktober 2020)

Afbeelding
"Deze maand oktober wordt in de christelijke taal de maand van de rozenkrans genoemd. In je broekzak! En zorg dat je er een rozenkrans hebt zitten. Als je dit zeer belangrijke voorwerp niet hebt, ga niet slapen vooraleer je er van te hebben voorzien. En maak er gebruik van."  Dat is geschreven door een grote opvoeder, abbé Berto.  Ja, want geen enkel gebed behaagt de Heilige Maagd meer. En ons vertrouwen in Maria moet absoluut zijn, zij die zo krachtig en zo goed is.  - Deze kracht komt niet van haarzelf, maar van haar kracht van voorspraak, want God wil niets wettigs weigeren aan degene die hij meer dan alle schepselen liefheeft. En niets is rechtvaardiger: want Maria voorzag Jezus van de mensheid die hem in staat stelde ons te verlossen! Het is dan ook heel goed dat Maria ook een aandeel heeft in de verdeling van de vruchten van de verlossing. Wie anders zou hetzelfde kunnen doen?  - Wat haar goedheid betreft: het is die van een moeder die ons de genegenhe

Belangrijke wijziging

Afbeelding
Sinds het einde van de lockdown kent de kerk van St. Etienne in Rijsel, die sinds eind 2017 toevertrouwd is aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester, een sterke aangroei van het aantal gelovigen. Jammer genoeg zijn de kanunniken hierdoor verplicht hun inzet voor andere mislocaties te beperken om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor het bloeiende apostolaat in Rijsel en La Chapelle d'Armentieres.  Hierdoor zal er in 2020-2021 enkel de eerste zondag van de maand een Heilige Mis in de buitengewone vorm kunnen doorgaan in Dadizele. Bovendien gaat de Mis van nu zondag, 6 september, niet door. De eerstvolgende Mis is op zondag 4 oktober , feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, om 9u30 in de basiliek van Dadizele. Dank voor uw begrip, en voor uw gebed, in het bijzonder voor roepingen bij het Instituut Christus Koning en Hogepriester: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig! Graag nog dit: de gezinsgroep van Domus Christiani   komt weer maandelij

Preek van de Plechtigheid van het Allerheiligste Hart van Jezus (zondag 21 juni 2020)

Afbeelding
Er was eens een koning die leefde in een ver land. Op een dag kwamen zijn ministers langs en zeiden hem: “Majesteit, het wordt stilaan tijd om te trouwen! We kennen een mooie, jonge en deugdzame prinses die zeker bij u past.” Ze drongen aan zodat hij zou instemmen. Maar de koning antwoordde: “Vrienden, ik heb die jonge vrouw nog nooit gezien en jullie willen dat ik met haar trouw voor het leven? Hoe kan ik van iemand houden die ik niet ken?”  De ministers waren niet onder de indruk en lieten een groot portret van de prinses brengen. “U wilt haar zien, Sire? Hier is ze dan. Welnu, huw haar!” Maar de koning zei hen dat hij haar in het echt wou zien. Ze organiseerden daarom een grote reis om de jonge vrouw aan hem voor te kunnen stellen. Toen ze verscheen aan de koning was hij onder de indruk. Zien is echter niet genoeg dus vroeg hij om haar ook te kunnen spreken. De ministers bereidden ter plaatse een audiëntie voor om de prinses en haar entourage te ontvangen met veel pracht en p

Tridentijnse Mis 21 juni 2020 in Geluwe

Afbeelding
Sinds 8 juni kan de heilige mis opnieuw opgedragen worden in aanwezigheid van gelovigen. De eerstvolgende mis in de buitengewone vorm zal doorgaan op zondag 21 juni om 10 uur in de kerk van Geluwe . Gelieve in te schrijven voor de mis, bij voorkeur tegen donderdag 18 juni.  Dit kan u doen door uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen van uw gezin hier in te vullen:  inschrijving . Dit laat ons toe het maximaal toegelaten aantal aanwezigen te respecteren en over uw contactgegevens te beschikken in geval van besmetting. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, noch gedeeld met derden. Hieronder nog de voornaamste aanbevelingen uit het draaiboek opgesteld door onze bisschoppen in overleg met de veiligheidsraad: Zieke gelovigen moeten thuisblijven. De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bewaar zoveel mogelijk afstand waarbij de minimumafstand tussen

Update: diensten van de Goede Week

Update: morgen (Palmzondag) is er in Notre Dame de Fatima (La Chapelle d'Armentieres) enkel een gelezen mis, te volgen op de  facebook-pagina van ICRSP Lille  om 9 uur. Omdat het moeilijk is de liturgie van de Goede Week waardig op te dragen zonder misdienaars en koor, raden de kanunniken aan om de diensten te volgen via de website van de abdij van Le Barroux . De (gezongen) mis van Palmzondag is daar om 10 uur. ---- De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle publieke Heilige Missen worden afgelast tot en met zondag 19 april ( kerknet ). Een handig (en wereldwijd!) overzicht van online missen en officies van het Instituut Christus Koning en Hogepriester vind je hier:  https://www.icrsp.org/direct/ . Vooral de diensten in het seminarie van Griciliano zijn aan te bevelen. Kanunnik Mesureur en zijn confraters kan je hier volgen (Frans):  youtube  en  facebook , met dagelijks een woordje voor de kinderen van hun school, en conferenties voor volwassenen. We verwijzen

Heilige Mis van 15 maart is afgelast (update)

UPDATE 14/03/2020 22:15 Er is net beslist dat ook in Frankrijk alle publieke missen geschorst worden: dus onderstaande gaat NIET door. UPDATE 14/03/2020 12:15 Via deze link kunt u inschrijven voor de missen van het Instituut Christus Koning en Hogepriester: https://www.facebook.com/icrspLille/posts/1350029541863368 adressen: Kerk van St. Etienne:  rue de l'Hôpital Militaire, Rijsel (F) Kapel van Notre Dame de Fatima (NDF):  201 Chemin de la Patinerie, La Chapelle-d'Armentières (F) UPDATE 14/03/2020 6:00 Intussen vernamen we dat de kanunniken van het Instituut Christus Koning bijkomende heilige missen zullen voorzien morgen: 4 in de kerk van Saint-Etienne en 4 in de kapel van de school Notre Dame de Fatima in La Chapelle d'Armentières. Meer info volgt. De Belgische bisschoppen hebben beslist om alle publieke liturgische samenkomsten in ons land te schorsen ( kerknet ). De Tridentijnse Mis van 15 maart in Geluwe wordt dan ook afgelast. Ter info: in de

Zondag 15 maart: preek voor de 3de Zondag van de Vasten

Afbeelding
De Heilige Mis die gepland was in de kerk van Geluwe op 15 maart hebben we moeten annuleren. Zie het eerdere bericht  op deze blog, waar u ook enkele raadgevingen vindt . Hieronder vindt u de preek die kanunnik Mesureur voorzien had. Deze tekst is dus geschreven vooraleer de Belgische bisschoppen beslist hebben om alle publieke Heilige Missen in ons land te schorsen.  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beminde gelovigen, Zoals u wellicht weet, hebben de Belgische bisschoppen, zoals in Frankrijk, Italië, enz. verboden om de heilige communie rechtstreeks op de tong te geven. Aangezien het in de traditionele liturgie onmogelijk is om de communie in de hand te geven uit respect voor de eucharistische deeltjes (het risico op het vallen van stukjes, diefstal of doodgewoon wegens het gebrek aan respect voor deze manier van de communie uit te delen aangezien niets het Heilige Sacrament anders nog van gewoon voedsel onderscheidt), vragen we u om een

Tridentijnse Mis tijdelijk in de kerk van Geluwe

Afbeelding
UPDATE: de mis van 15 maart in Geluwe is afgelast. De Latijnse Mis zal tot en met 7 juni 2020 doorgaan in de  Sint-Dionysiuskerk, Sint-Denijsplaats, Geluwe . Een half uur later dan gewoonlijk, namelijk om 10 uur . Geluwe is goed bereikbaar per wagen: neem op de A19 (Kortrijk-Ieper) afrit 2a Menen-Wervik en vervolgens op het rondpunt de eerste afslag. De kerk bevindt zich 1 km verder op uw rechterkant. Er is parkeergelegenheid op het plein naast de kerk. Hieronder een overzicht van de missen die in de kerk van Geluwe plaatsvinden ( agenda ). Op zondag 21 juni zijn we terug in de basiliek van Dadizele. zondag 5 april: Palmzondag (met palmwijding) zondag 19 april: Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid zondag 3 mei: Feest van het Heilig Bloed (bisdom Brugge) zondag 17 mei: 5de Zondag na Pasen zondag 7 juni: Feest van de Allerheiligste Drieëenheid

14 maart: opendeurdag Ecole Notre Dame de Fatima (Armentiers)

Afbeelding
Op zaterdag 14 maart 2020 is er opnieuw opendeurdag in de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'Armentières (Frankrijk), net over de grens met West-Vlaanderen (zie  dit eerder bericht ). Deze folder   vat de werking van de school goed samen. Kent u gezinnen in het zuiden van West-Vlaanderen die op zoek zijn naar goed onderwijs, authentiek Christelijk, kleinschalig waardoor een goede begeleiding van de leerlingen mogelijk is, in een familiale sfeer? Bezorg hen deze uitnodiging! Bij vragen kunt u ook bij ons terecht ( contact ).

Relieken H. Bernadette in de Basiliek van Dadizele (UPDATE: afgelast)

Afbeelding
UPDATE: n.a.v. het coronavirus zal het reliekschrijn NIET naar Dadizele komen. Ook de mis van 15 maart in Geluwe is afgelast. Van zondag 15 maart tot zondag 22 maart verblijft het reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous in de basiliek van Dadizele. Het programma, met onder meer mogelijkheid tot verering en enkele conferenties, kunt u hier vinden. Van hart aanbevolen! Door de voorbereidingen voor de aankomst van het reliekschrijn zal de Latijnse Mis van zondag 15 maart niet kunnen doorgaan in de basiliek. Deze Mis gaat door om 10 uur in de  Sint-Dyonisiuskerk van Geluwe ,

Preek van de 1ste zondag van de Vasten (1 maart 2020)

Afbeelding
Hoop! Dit is een van de woorden die de christen zijn leven lang zou moeten leiden. Hoop, want het goede is sterker dan het kwade. Hoop, want er gebeurt niets tenzij God het toestaat. Hoop, want God zelf heeft al geweten wat we vandaag de dag weten. Dit is een les die we moeten leren van de drievoudige verleiding van Jezus in de woestijn. Maar dit deel van Jezus' leven stelt ons ook in staat om beter te begrijpen hoe achter de beproevingen en verleidingen van het leven een hevige strijd wordt gevoerd door Satan tegen God en tegen onze zielen. Hevig, want de strijd wordt gevoerd in haat, aangezien Satan al is gevallen en weet dat hij veroordeeld is om weer te vallen, neer te storten, zonder hoop om weer op te staan. Maar hij legt zich niet neer bij deze zekere nederlaag en besluit zo veel mogelijk leed toe te brengen en zoveel mogelijk zielen mee te slepen in zijn val. Epistel 2 kor 6:1-10 Broeders, als medearbeiders vermanen we u bovendien,

Preek van Sexagesima Zondag (16 februari 2020)

Afbeelding
Morgen ga ik op retraite. Als je moe bent - en dat is wat iedereen is in deze tijd; ik heb het over de vermoeidheid van de ziel - probeer dan een retraite mee te maken. Een 18de eeuwse Franse essayist schreef: "Sluit je ogen en je zult zien." [1] Zoals sommige mensen die het gebruik van het ene zintuig verliezen, de troost hebben om een ander zintuig te zien ontwikkelen, zo zien wij, die ons vrijwillig van onze ogen, ons gehoor en onze lippen beroven, ons hart opengaan voor de aanwezigheid van God. Dit brengt altijd veel rust en vreugde. "Exsurge, quare obdormis, Domine?”   Als je goed hebt geluisterd naar het lied van de introitus, heb je misschien deze kreet van de heilige Koning David gehoord: “Heer, sta op! Waarom slaap je?” Voor de psalmist is het een uitroep van geloof, een beetje ongeduldig misschien. Voor andere mensen is het helaas eerder een schreeuw van verzet, van provocatie. Waar is God? Waarom geeft hij geen antwoord? Waarom laat hij zijn stem