Posts

Posts uit 2020 weergeven

Belangrijke wijziging

Afbeelding
Sinds het einde van de lockdown kent de kerk van St. Etienne in Rijsel, die sinds eind 2017 toevertrouwd is aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester, een sterke aangroei van het aantal gelovigen. Jammer genoeg zijn de kanunniken hierdoor verplicht hun inzet voor andere mislocaties te beperken om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor het bloeiende apostolaat in Rijsel en La Chapelle d'Armentieres. 
Hierdoor zal er in 2020-2021 enkel de eerste zondag van de maand een Heilige Mis in de buitengewone vorm kunnen doorgaan in Dadizele. Bovendien gaat de Mis van nu zondag, 6 september, niet door. De eerstvolgende Mis is op zondag 4 oktober, feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, om 9u30 in de basiliek van Dadizele.
Dank voor uw begrip, en voor uw gebed, in het bijzonder voor roepingen bij het Instituut Christus Koning en Hogepriester: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig!
Graag nog dit: de gezinsgroep van Domus Christianikomt weer maandelijks samen vanaf 18 se…

Preek van de Plechtigheid van het Allerheiligste Hart van Jezus (zondag 21 juni 2020)

Afbeelding
Er was eens een koning die leefde in een ver land. Op een dag kwamen zijn ministers langs en zeiden hem: “Majesteit, het wordt stilaan tijd om te trouwen! We kennen een mooie, jonge en deugdzame prinses die zeker bij u past.” Ze drongen aan zodat hij zou instemmen. Maar de koning antwoordde: “Vrienden, ik heb die jonge vrouw nog nooit gezien en jullie willen dat ik met haar trouw voor het leven? Hoe kan ik van iemand houden die ik niet ken?” 
De ministers waren niet onder de indruk en lieten een groot portret van de prinses brengen. “U wilt haar zien, Sire? Hier is ze dan. Welnu, huw haar!” Maar de koning zei hen dat hij haar in het echt wou zien. Ze organiseerden daarom een grote reis om de jonge vrouw aan hem voor te kunnen stellen. Toen ze verscheen aan de koning was hij onder de indruk. Zien is echter niet genoeg dus vroeg hij om haar ook te kunnen spreken. De ministers bereidden ter plaatse een audiëntie voor om de prinses en haar entourage te ontvangen met veel pracht en praal.…

Tridentijnse Mis 21 juni 2020 in Geluwe

Afbeelding
Sinds 8 juni kan de heilige mis opnieuw opgedragen worden in aanwezigheid van gelovigen. De eerstvolgende mis in de buitengewone vorm zal doorgaan op zondag 21 juni om 10 uur in de kerk van Geluwe.
Gelieve in te schrijven voor de mis, bij voorkeur tegen donderdag 18 juni. Dit kan u doen door uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen van uw gezin hier in te vullen: inschrijving.
Dit laat ons toe het maximaal toegelaten aantal aanwezigen te respecteren en over uw contactgegevens te beschikken in geval van besmetting. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, noch gedeeld met derden.

Hieronder nog de voornaamste aanbevelingen uit het draaiboek opgesteld door onze bisschoppen in overleg met de veiligheidsraad:
Zieke gelovigen moeten thuisblijven. De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.Bewaar zoveel mogelijk afstand waarbij de minimumafstand tussen personen in het kader v…

Update: diensten van de Goede Week

Update: morgen (Palmzondag) is er in Notre Dame de Fatima (La Chapelle d'Armentieres) enkel een gelezen mis, te volgen op de facebook-pagina van ICRSP Lille om 9 uur.
Omdat het moeilijk is de liturgie van de Goede Week waardig op te dragen zonder misdienaars en koor, raden de kanunniken aan om de diensten te volgen via de website van de abdij van Le Barroux. De (gezongen) mis van Palmzondag is daar om 10 uur.

----

De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle publieke Heilige Missen worden afgelast tot en met zondag 19 april (kerknet).

Een handig (en wereldwijd!) overzicht van online missen en officies van het Instituut Christus Koning en Hogepriester vind je hier: https://www.icrsp.org/direct/. Vooral de diensten in het seminarie van Griciliano zijn aan te bevelen.

Kanunnik Mesureur en zijn confraters kan je hier volgen (Frans): youtube en facebook, met dagelijks een woordje voor de kinderen van hun school, en conferenties voor volwassenen.

We verwijzen ook graag naar het o…

Heilige Mis van 15 maart is afgelast (update)

UPDATE 14/03/2020 22:15

Er is net beslist dat ook in Frankrijk alle publieke missen geschorst worden: dus onderstaande gaat NIET door.
UPDATE 14/03/2020 12:15

Via deze link kunt u inschrijven voor de missen van het Instituut Christus Koning en Hogepriester:

https://www.facebook.com/icrspLille/posts/1350029541863368

adressen:
Kerk van St. Etienne: rue de l'Hôpital Militaire, Rijsel (F)
Kapel van Notre Dame de Fatima (NDF): 201 Chemin de la Patinerie, La Chapelle-d'Armentières (F)

UPDATE 14/03/2020 6:00

Intussen vernamen we dat de kanunniken van het Instituut Christus Koning bijkomende heilige missen zullen voorzien morgen: 4 in de kerk van Saint-Etienne en 4 in de kapel van de school Notre Dame de Fatima in La Chapelle d'Armentières. Meer info volgt.

De Belgische bisschoppen hebben beslist om alle publieke liturgische samenkomsten in ons land te schorsen (kerknet). De Tridentijnse Mis van 15 maart in Geluwe wordt dan ook afgelast.

Ter info: in de kerken van bisdom Rijsel wordt …

Zondag 15 maart: preek voor de 3de Zondag van de Vasten

Afbeelding
De Heilige Mis die gepland was in de kerk van Geluwe op 15 maart hebben we moeten annuleren. Zie heteerdere bericht op deze blog, waar u ook enkele raadgevingen vindt. Hieronder vindt u de preek die kanunnik Mesureur voorzien had. Deze tekst is dus geschreven vooraleer de Belgische bisschoppen beslist hebben om alle publieke Heilige Missen in ons land te schorsen. 


In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Beminde gelovigen,
Zoals u wellicht weet, hebben de Belgische bisschoppen, zoals in Frankrijk, Italië, enz. verboden om de heilige communie rechtstreeks op de tong te geven. Aangezien het in de traditionele liturgie onmogelijk is om de communie in de hand te geven uit respect voor de eucharistische deeltjes (het risico op het vallen van stukjes, diefstal of doodgewoon wegens het gebrek aan respect voor deze manier van de communie uit te delen aangezien niets het Heilige Sacrament anders nog van gewoon voedsel onderscheidt), vragen we u om een geestelijke communie t…

Tridentijnse Mis tijdelijk in de kerk van Geluwe

Afbeelding
UPDATE: de mis van 15 maart in Geluwe is afgelast.

De Latijnse Mis zal tot en met 7 juni 2020 doorgaan in de Sint-Dionysiuskerk, Sint-Denijsplaats, Geluwe. Een half uur later dan gewoonlijk, namelijk om 10 uur.

Geluwe is goed bereikbaar per wagen: neem op de A19 (Kortrijk-Ieper) afrit 2a Menen-Wervik en vervolgens op het rondpunt de eerste afslag. De kerk bevindt zich 1 km verder op uw rechterkant. Er is parkeergelegenheid op het plein naast de kerk.
Hieronder een overzicht van de missen die in de kerk van Geluwe plaatsvinden (agenda). Op zondag 21 juni zijn we terug in de basiliek van Dadizele.

zondag 5 april: Palmzondag (met palmwijding)
zondag 19 april: Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
zondag 3 mei: Feest van het Heilig Bloed (bisdom Brugge)
zondag 17 mei: 5de Zondag na Pasen
zondag 7 juni: Feest van de Allerheiligste Drieëenheid

14 maart: opendeurdag Ecole Notre Dame de Fatima (Armentiers)

Afbeelding
Op zaterdag 14 maart 2020 is er opnieuw opendeurdag in de school "Notre Dame de Fatima" van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in La Chapelle d'Armentières (Frankrijk), net over de grens met West-Vlaanderen (zie dit eerder bericht).

Deze foldervat de werking van de school goed samen.

Kent u gezinnen in het zuiden van West-Vlaanderen die op zoek zijn naar goed onderwijs, authentiek Christelijk, kleinschalig waardoor een goede begeleiding van de leerlingen mogelijk is, in een familiale sfeer? Bezorg hen deze uitnodiging!

Bij vragen kunt u ook bij ons terecht (contact).


Relieken H. Bernadette in de Basiliek van Dadizele (UPDATE: afgelast)

Afbeelding
UPDATE: n.a.v. het coronavirus zal het reliekschrijn NIET naar Dadizele komen. Ook de mis van 15 maart in Geluwe is afgelast.

Van zondag 15 maart tot zondag 22 maart verblijft het reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous in de basiliek van Dadizele.

Het programma, met onder meer mogelijkheid tot verering en enkele conferenties, kunt u hier vinden. Van hart aanbevolen!

Door de voorbereidingen voor de aankomst van het reliekschrijn zal de Latijnse Mis van zondag 15 maart niet kunnen doorgaan in de basiliek. Deze Mis gaat door om 10 uur in de Sint-Dyonisiuskerk van Geluwe,

Preek van de 1ste zondag van de Vasten (1 maart 2020)

Afbeelding
Hoop! Dit is een van de woorden die de christen zijn leven lang zou moeten leiden.

Hoop, want het goede is sterker dan het kwade.

Hoop, want er gebeurt niets tenzij God het toestaat.

Hoop, want God zelf heeft al geweten wat we vandaag de dag weten.
Dit is een les die we moeten leren van de drievoudige verleiding van Jezus in de woestijn. Maar dit deel van Jezus' leven stelt ons ook in staat om beter te begrijpen hoe achter de beproevingen en verleidingen van het leven een hevige strijd wordt gevoerd door Satan tegen God en tegen onze zielen. Hevig, want de strijd wordt gevoerd in haat, aangezien Satan al is gevallen en weet dat hij veroordeeld is om weer te vallen, neer te storten, zonder hoop om weer op te staan. Maar hij legt zich niet neer bij deze zekere nederlaag en besluit zo veel mogelijk leed toe te brengen en zoveel mogelijk zielen mee te slepen in zijn val.
Epistel 2 kor 6:1-10
Broeders, als medearbeiders vermanen we u bovendien, om Gods genade niet vruchteloos te ontvang…

Preek van Sexagesima Zondag (16 februari 2020)

Afbeelding
Morgen ga ik op retraite. Als je moe bent - en dat is wat iedereen is in deze tijd; ik heb het over de vermoeidheid van de ziel - probeer dan een retraite mee te maken. Een 18de eeuwse Franse essayist schreef: "Sluit je ogen en je zult zien."[1] Zoals sommige mensen die het gebruik van het ene zintuig verliezen, de troost hebben om een ander zintuig te zien ontwikkelen, zo zien wij, die ons vrijwillig van onze ogen, ons gehoor en onze lippen beroven, ons hart opengaan voor de aanwezigheid van God. Dit brengt altijd veel rust en vreugde.
"Exsurge, quare obdormis, Domine?”Als je goed hebt geluisterd naar het lied van de introitus, heb je misschien deze kreet van de heilige Koning David gehoord: “Heer, sta op! Waarom slaap je?” Voor de psalmist is het een uitroep van geloof, een beetje ongeduldig misschien. Voor andere mensen is het helaas eerder een schreeuw van verzet, van provocatie. Waar is God? Waarom geeft hij geen antwoord? Waarom laat hij zijn stem niet horen? Waar…

Preek voor Maria-Lichtmis (2 februari 2020)

Afbeelding
“Wanneer we onze Heer in onze armen houden dan is alles eenvoudig. Zie eens hoe goed de heilige Simeon zijn gebed is terwijl hij Onze Lieve Heer in zijn armen houdt. ‘Laat uw dienaar nu in vrede gaan, zegt hij, aangezien hij zijn redding en zijn God gezien heeft.’” Dat zei de heilige Franciscus van Sales op 2 februari 1620 precies vierhonderd jaar geleden op het feest van de zuivering van de Maagd Maria en de Opdracht van Jezus in de tempel. Laten we het vandaag dan ook eens over dit mooie onderwerp hebben: het inwendig gebed.
Wat gaat er schuil achter de uitdrukking “inwendig gebed”? Inwendig gebed is het ultieme gebed. Het betekent dat we ons gezicht tot God richten, in alle eenzaamheid en stilte, met het verlangen een intieme liefdesrelatie met Hem te hebben. Een “hart-op-hart” gesprek met hem. Dat is waarom inwendig gebed zo belangrijk is voor eender welke christen. Dit intieme moment met God is het begin van geluk, van vrede, aangezien ons hart eindelijk de geschikte plaats gevo…

Vastenbezinning voor gezinnen - zaterdag 29 februari 2020

Afbeelding
Van harte welkom op zaterdag 29 februari 2020 voor de vasten-recollectie van de gezinsgroep Domus Christiani. Deze dag gaat door in Kortemark, in het klooster van de Zusters van Liefde.

Op het programma:

- Heilige Mis (buitengewone vorm)
- 2 conferenties gegeven door onze proost & programma voor de kinderen
- stille tijd en biechtgelegenheid
- tijd voor ontmoeting

We sluiten af om 16u met het Lof.

Er is een warm middagmaal voorzien ter plaatse.

Voor de praktische organisatie (maaltijd en kinderprogramma), graag inschrijven voor 20 februari (contact). Wie er vorig jaar niet bij was: geef ook de leeftijden van de kinderen mee.


Preek van de 2de zondag na Driekoningen (19 januari 2020)

Afbeelding
We zijn terug bij het groen. In de gewone tijd, de tijd door het jaar, zoals we nu al enkele decennia horen, in een even gewone liturgie... Wat een vergissing! Want we zitten nog steeds in de kerstcyclus, en dat is tot aan septuagesima. Zie de kerstcyclus als een grandioos drama in drie handelingen, dat tot doel heeft om de Incarnatie van het Woord en onze eigen heiliging op drie verschillende manieren te manifesteren.
Het eerste deel van deze cyclus ontwikkelt zich tijdens de vier weken van de advent. Het onthult ons, door middel van profetische figuren en woorden, het grote dogma van een door God geschapen mens en bereidt ons voor op deelname aan dit grote mysterie.
Het tweede deel omvat, met de Kersttijd, alle mysteries van Jezus' kindertijd. Zoals de heilige Johannes zegt, doet het ons "zien met onze ogen en aanraken met onze handen het Woord van het leven dat zich in de schoot van de Vader bevond en dat aan ons verscheen, zodat we in gemeenschap met de Vader en met zijn…

Preek voor het Feest van de Allerheiligste Naam van Jezus (5 januari 2020)

Afbeelding
Aangezien het morgen het feest van Driekoningen is, stel ik voor om wat voorsprong te nemen.  Op een mooie dag zagen de Heilige Jozef en de Heilige Maagd een weelderige stoet aankomen. Het was het hele Oosten dat zich bewoog en op zijn knieën viel voor het pasgeboren kindje in de kribbe. Gaspard, Melchior en Balthasar, wijze en geleerde koningen, brachten goud, wierook en mirre mee. Goud voor de koning der koningen, wierook voor de ene ware God, en mirre voor de man die gebukt gaat onder het lijden, die Jezus zal zijn met zijn passie. 
Kunnen we vandaag niet, op onze beurt, iets aan de voeten van Jezus leggen? Laten we nog eens kijken naar hun geschenken, die zo kostbaar lijken, geschenken die een koning waardig zijn. Waarom zien we er ook niet de onderwerping in van deze heidenen aan hun nieuwe koning, waardoor ze hun wapens en zonden aan zijn voeten leggen?
EPISTEL Hand 4:8-12

In die dagen sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! Wannee…