Posts

Posts uit april, 2020 weergeven

Update: diensten van de Goede Week

Update: morgen (Palmzondag) is er in Notre Dame de Fatima (La Chapelle d'Armentieres) enkel een gelezen mis, te volgen op de  facebook-pagina van ICRSP Lille  om 9 uur. Omdat het moeilijk is de liturgie van de Goede Week waardig op te dragen zonder misdienaars en koor, raden de kanunniken aan om de diensten te volgen via de website van de abdij van Le Barroux . De (gezongen) mis van Palmzondag is daar om 10 uur. ---- De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle publieke Heilige Missen worden afgelast tot en met zondag 19 april ( kerknet ). Een handig (en wereldwijd!) overzicht van online missen en officies van het Instituut Christus Koning en Hogepriester vind je hier:  https://www.icrsp.org/direct/ . Vooral de diensten in het seminarie van Griciliano zijn aan te bevelen. Kanunnik Mesureur en zijn confraters kan je hier volgen (Frans):  youtube  en  facebook , met dagelijks een woordje voor de kinderen van hun school, en conferenties voor volwassenen. We verwijzen