Posts

Posts uit september, 2018 weergeven

Oktober Rozenkransmaand

Afbeelding
Op zondag 7 oktober vieren we het feest van Onze Lieve Vrouw van Rozenkrans, met een gezongen heilige Mis  in de buitengewone vorm om 9u30 aan het Sacramentsaltaar van de Basiliek. Paus Franciscus nodigt ons uit om tijdens de maand oktober dagelijks de heilige Rozenkrans te bidden. We verenigen ons als volk van God in gemeenschap en boete en vragen de heilige Moeder van God en de heilige Aartsengel Michaël om de Kerk te beschermen tegen de duivel, die ons altijd wil verwijderen van God en in verdeeldheid brengen. De Heilige Vader vraagt eveneens om na het rozenhoedje het "Sub tuum praesidium" te bidden, en de aanroeping van de heilige Aartsengel Michaël, geschreven door paus Leo XIII: Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta. Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze

preek van de 17de zondag na Pinksteren

Afbeelding
De Kerk bezit één van de oudste schatten: de mooie Latijnse liturgie. Soms vinden we het moeilijk om aan andere katholieken uit te leggen wat deze mooie schat juist inhoudt. Soms zijn we het een beetje moe om te strijden voor de Kerk met haar prachtige schat, en hebben we zin om het te laten vallen en te doen zoals iedereen. Dat zou ons uiteindelijk wel wat kilometers en benzine besparen. Of we willen elders naartoe gaan met enkel overtuigde mensen, waar niemand ons lastig zal vallen. Eigenlijk hebben we het wel eens lastig om vriendelijk te zijn tegen sommige mensen die zich katholiek noemen. De Heilige Paulus zegt ons echter iets anders. EPISTEL  Ef 4:1-6 DIERBAREN, i k, de gevangene voor de zaak des Heren, vermaan u dus, dat gij u gedraagt overeenkomstig uw roeping; dat gij elkander in liefde verdraagt met alle ootmoedigheid, zachtheid en geduld; dat gij uw best doet, de eenheid des geestes te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook

Aperitief na de Mis (morgen!)

Morgen, 16 september, houden we na de Mis aperitief om het nieuwe werkjaar in te zetten. Afspraak na de Mis aan de ingang van de kapel van het Rosarium. Van harte welkom!

zondag 16 september

De Tridentijnse Mis van zondag 16 september zal doorgaan in de kapel van het Rosarium , het gebedspark naast de basiliek. De kapel bevindt zich aan de achterzijde van het openluchtaltaar. Vanwege de jaarlijkse Noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Dadizele is de basiliek niet beschikbaar.

Preek van de 15de zondag na Pinksteren

Afbeelding
Opwekking van de jongeling van Naïn Beelden we ons een zee van mensen in, één tot twee miljoen, die wachten om door een niet al te grote doorgang te gaan. Plots komt een gewapende menigte van achter tevoorschijn met de bedoeling een misdaad tegen de hele bevolking te begaan. Beelden we de wanhoop van die mensen in. Honderdduizenden gezinnen die in een val zitten. De angst is enorm. Niemand weet hoe ze eraan moeten ontsnappen.  Uit het niets verschijnt een enorme vuurkolom die zich tussen de twee enorme groepen plaatst. Die kolom blijft er tot de laatste Hebreeër de Rode Zee is doorgetrokken. Om alles tot een goed eind te brengen, sluit God de wateren over de Egyptenaren wanneer deze de Rode Zee hebben betreden (Ex 14). Kunt u zich een grootser mirakel voorstellen? En hielden de mensen die het mirakel gezien hadden, op met geloven eens ze op de Sinaïberg aangekomen waren, en ze maakten zich een afgod. EPISTEL Gal 5:25-26,6:1-10 DIERBAREN, z o we leven door de geest,