Update: diensten van de Goede Week

Update: morgen (Palmzondag) is er in Notre Dame de Fatima (La Chapelle d'Armentieres) enkel een gelezen mis, te volgen op de facebook-pagina van ICRSP Lille om 9 uur.
Omdat het moeilijk is de liturgie van de Goede Week waardig op te dragen zonder misdienaars en koor, raden de kanunniken aan om de diensten te volgen via de website van de abdij van Le Barroux. De (gezongen) mis van Palmzondag is daar om 10 uur.

----

De bisschoppen van ons land hebben beslist dat alle publieke Heilige Missen worden afgelast tot en met zondag 19 april (kerknet).

Een handig (en wereldwijd!) overzicht van online missen en officies van het Instituut Christus Koning en Hogepriester vind je hier: https://www.icrsp.org/direct/. Vooral de diensten in het seminarie van Griciliano zijn aan te bevelen.

Kanunnik Mesureur en zijn confraters kan je hier volgen (Frans): youtube en facebook, met dagelijks een woordje voor de kinderen van hun school, en conferenties voor volwassenen.

We verwijzen ook graag naar het overzicht van uitzendingen van missen in de buitengewone vorm op http://tridentijnsemis.blogspot.com/, waar ook de teksten van de zondagsmis worden gepubliceerd.Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

Reacties