Belangrijke wijziging

Sinds het einde van de lockdown kent de kerk van St. Etienne in Rijsel, die sinds eind 2017 toevertrouwd is aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester, een sterke aangroei van het aantal gelovigen. Jammer genoeg zijn de kanunniken hierdoor verplicht hun inzet voor andere mislocaties te beperken om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn voor het bloeiende apostolaat in Rijsel en La Chapelle d'Armentieres. 

Hierdoor zal er in 2020-2021 enkel de eerste zondag van de maand een Heilige Mis in de buitengewone vorm kunnen doorgaan in Dadizele. Bovendien gaat de Mis van nu zondag, 6 september, niet door. De eerstvolgende Mis is op zondag 4 oktober, feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, om 9u30 in de basiliek van Dadizele.

Dank voor uw begrip, en voor uw gebed, in het bijzonder voor roepingen bij het Instituut Christus Koning en Hogepriester: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig!

Graag nog dit: de gezinsgroep van Domus Christiani komt weer maandelijks samen vanaf 18 september. Het thema waar we ons dit jaar in verdiepen luidt "Kom en volg Mij". Als u mogelijk geïnteresseerde gezinnen kent: breng hen zeker op de hoogte. Wie eens wil kennismaken is van harte welkom om aan een avond deel te nemen. Graag hiervoor contact opnemen met Joris en Ilse Daems

Reacties