17 juni 2018: schoolfeest "Ecole Notre Dame de Fatima"

katholieke school privéschool west-vlaanderen

Op zondag 17 juni gaat het jaarlijkse schoolfeest door van de katholieke school "Notre Dame de Fatima" in La Chapelle d'Armentières, net over de Franse grens met Zuid-West-Vlaanderen. Sinds 1998 is deze school toevertrouwd aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester en telt nu een goede honderd leerlingen, van de 1ste kleuterklas ("petite section") tot wat bij ons het eerste middelbaar is ("cinquième").

De school biedt kwaliteitsvol onderwijs en een goede christelijke opvoeding in de geest van de heilige Franciscus van Sales en Don Bosco, onder het motto van het Instituut Christus Koning: "Leef de Waarheid in Liefde".

De christelijke opvoeding is meer dan een wekelijks uurtje catechese. Het geloof wordt op een doorleefde en positieve manier doorgegeven: niet alleen de aanwezigheid van de priesters is hierbij van belang, de leerkrachten werken vanuit dezelfde inspiratie. Zo begint de dag met een gebed en een woordje van één van de priesters in de kapel en eenmaal per week en op feestdagen is er een heilige Mis die gezongen wordt door de leerlingen. Leerlingen gaan nu en dan spontaan de kapel binnen tijdens de speeltijd voor een gebedje of kniebuiging bij het H. Sacrament. 

Door een persoonlijke aanpak worden alle leerlingen gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Opvallend is het familiale karakter van de school: de inzet en het begaan-zijn van de leerkrachten, de zorg en verantwoordelijkheidszin van de leerlingen, de betrokkenheid van de ouders - doordat de school geen subsidies ontvangt helpen deze waar ze kunnen. De naastenliefde wordt zo erg concreet toegepast in het leven van de school. Dit leverde vorig schooljaar zelfs een compliment op tijdens een onaangekondigde inspectie door het ministerie van onderwijs. Op een bepaald ogenblik zei de inspecteur: "In de publieke scholen wordt de gelijkheid, als waarde van de republiek, erg benadrukt. Hier valt vooral de broederlijkheid op." Waarop de directeur repliceerde: "Wij noemen dat christelijke naastenliefde."

schoolfeest

Meer weten? Neem zeker een kijkje op de website van de school of contacteer ons.

Op zondag 17 juni 2018 gaat het jaarlijkse schoolfeest door. Dit jaar was toevertrouwd aan de heilige Patrick, en het schoolfeest staat daarom in het teken van deze heilige en Ierland. 

Wie na de Mis in Dadizele wil aansluiten: van harte welkom! De school bevindt zich in chemin de la Patinerie 201, La Chapelle d'Armentières (wegbeschrijving: google maps).

Om 12u30 wordt een aperitief aangeboden, aansluitend een lekkere maaltijd aan democratische prijzen, spelen voor de kinderen, optredens van de kinderen, tombola, boekenstand ... Voor elk wat wils en een goede gelegenheid om deze school te leren kennen!


Reacties