Preek van de Zondag na Hemelvaart (Eerste Communie van Cyril)

We staan aan de vooravond van Hemelvaart. Op deze dag herdenken we dat Jezus met zijn lichaam in de hemel opgenomen werd. Maar welke boodschap gaf hij ons toen? “Wees niet bang, maar houd moed; ik zal bij jullie blijven tot het einde der tijden”. Natuurlijk blijft Jezus bij ons op een geestelijke manier, en dit door ons zijn aanwezigheid in onze ziel te laten voelen. Maar Hij is en blijft voor eeuwig bij ons in de Eucharistie. Het lichaam van God’s Zoon is altijd aanwezig in het tabernakel. Elke dag wordt een gewoon stuk brood het lichaam van Christus.

Het is belangrijk te beseffen dat God de dingen vooral op een nederige wijze verwezenlijkt. Het is in de kleinheid, de nederigheid, de kwetsbaarheid dat hij ons zijn glorie en macht toont. Hij toont ons dat hij de meester is, hij beslist als hij de nederigheid zal verheerlijken en de tronen van de machtigen zal omstoten..

EPISTEL  1 Pet 4:7b-11

Dierbaren, het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij kunt bidden. Draagt vóór alles elkander vurige liefde toe; want de liefde bedekt een menigte zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder te morren. Dient elkander met de genadegaven, zoals elk ze ontving, als goede beheerders van de vele genaden van God: wanneer iemand spreekt, het zij als Gods woord; wanneer iemand dient, het geschiede door de kracht, door God hem verleend. Moge dan in alles God worden verheerlijkt door Jezus Christus, wie de heerlijkheid is en de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen!

EVANGELIE Jh 15:26-27,16:1-4

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de Helper komt, dien Ik u van den Vader zal zenden, de Geest der waarheid, die uitgaat van den Vader, dan zal Hij van Mij getuigen. Maar ook gij moet getuigen, omdat gij van de aanvang af bij Mij zijt geweest. Ik heb u dit alles gezegd, opdat het u niet aan het wankelen zou brengen. Men zal u uit de synagogen bannen; ja het uur komt, dat allen die u het leven benemen, zullen menen, een godsdienstige daad te verrichten. En ze zullen dit doen, omdat ze noch den Vader kennen noch Mij. Maar Ik heb u dit gezegd, opdat als het uur is gekomen, gij u herinneren zult, dat Ik het u heb gezegd. Niet van de aanvang af heb Ik het u gezegd, omdat Ik toen nog bij u was.
Het lichaam van Jezus in de Eucharistie is kwetsbaar. Als we hem vergeten, niet voor hem zorgen, dan kan hij pijn lijden of zelfs breken. Hij kan overgeleverd worden aan de goedwil van de boosaardigen. Het lichaam van Christus komt namelijk in al zijn breekbaarheid in de Eucharistie.

In de hostie is Jezus kwetsbaarder dan ooit. Net zoals het kleine kindje dat hij eens was, heeft hij een gevoelige huid. Als we de hostie ontvangen, zijn we nooit zeker dat er geen kleine stukjes zullen afbreken. Daarom is het belangrijk dat we de hostie enkel aanraken met gouden voorwerpen en met linnen stoffen die daarna zorgvuldig gereinigd zullen worden. Door het gebruik van de pateen en het communiceren op de tong kunnen er geen stukjes van de hostie op de grond vallen. De priester zuivert zijn vingers nadat hij Jezus aangeraakt heeft. Zo kan werkelijk geen enkel deeltje van de hostie verloren gaan.

Als hij zich te lang in een vochtige omgeving bevindt, kan Jezus-hostie beschadigd worden. De hosties in de ciborie moeten dus regelmatig vervangen worden. 

Natuurlijk is ook de omgeving waarin we de hosties bewaren belangrijk. Het tabernakel is eigenlijk het huis van Jezus. Die wordt aan de binnenkant mooi versierd. Hiervoor gebruiken we meestal goud en mooie stoffen. Om Jezus te beschermen, wordt het tabernakel goed afgesloten met een sleutel. De hosties worden bewaard in een mooie gouden ciborie.

Wij, van onze kant moeten Jezus net zo goed behandelen als wanneer we hem bezoeken in de kerststal. Zachtjes met hem praten, hem onze zorgen toevertrouwen dan vooral goed naar hem luisteren is heel belangrijk. We kunnen ook voor hem zingen, ook al is het maar vanuit ons hart.

Vandaag zal een kind voor de eerste keer Jezus in zijn ziel ontvangen. Wat ik je nu zal zeggen, beste Cyril, geldt voor iedereen. Wanneer God zich heel klein maakt om tot ons te komen, dan moeten we hem met de grootst mogelijke liefde behandelen. Telkens we ter communie gaan, moeten we de Heilige Communie ontvangen alsof het de eerste keer van ons leven is, alsof het de laatste keer van ons leven is, alsof het de enige keer in ons leven is.

Cyril, gedurende ongeveer een kwartier, zal je, zullen wij allen het voorrecht hebben een beetje te worden zoals de Heilige Maagd Maria. We zullen Jezus in ons binnenste dragen.

Om Jezus goed te ontvangen, laten we dan van onze ziel de zuiverste tempel maken net alsof wij de kribbe uit de kerststal zijn. Maar zelfs als ze een beetje vervallen is, kunnen we door te biechten en met onze deugden als versiering, de kribbe toch gastvrij maken. En wanneer we Jezus dan tot ons genomen hebben, laten we hem dan wiegen met onze gezangen en onze gebeden. Een mooie dankzegging zal dan het geheel bekronen.

Laten we bidden voor de nieuwe communicant. Laten we Jezus verwelkomen in onze eigen innerlijke kribbe zoals op onze eigen eerste communie ; met fijngevoeligheid, met zachtheid en met liefde, net zoals de Heilige Maagd Maria.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen


kanunnik de Martin, zondag 2 juni 2019, Sint-Dionysiuskerk Geluwe (Eerste Communie van Cyril)

Reacties